Płyty epitafijne odebrane

28.11.2019

27 listopada zakończył się ostatni etap prac związanych z zabezpieczeniem i utrwaleniem substancji zabytkowych płyt epitafijnych na dawnym Staromiejskim Cmentarzu Ewangelickim. Płyty zostały oficjalnie odebrane przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków panią Barbarę Bielinis-Kopeć oraz panią Elżbietę Górowską. Zadanie zostało zrealizowane dzięki dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, które przekazało na ten cel 15 000,00zł.
Całkowity koszt prac wyniósł 31 864,00 zł, pozostała część została sfinansowana ze środków własnych Gminy Wschowa.
Prace konserwatorskie prowadził Pan Marcin Pechacz.

Autor: dawid