OGŁOSZENIE W SPRAWIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

20.02.2020

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu: ochrona i promocja zdrowia, nauka i szkolnictwo wyższe , edukacja oświata i wychowanie kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego kultura fizyczna w roku 2020. Całość ogłoszenia oraz załączniki dostępne poniżej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Autor: olek