Ogłoszenie przetargu na sprzedaż nieruchomości

14.04.2021

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY WSCHOWA

 

podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o I-szym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Wschowa, który odbędzie się dnia 17 maja2021 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Wschowa, przy ul. Rynek 1 .

Ze względu na zagrożenie epidemiczne przetarg na poszczególne lokale odbędzie się             w następujących godzinach:

-lokal mieszkalny-ul.Rynek 9/1              -  godz.  9.00

-lokal mieszkalny-ul.Kostki 32A/2         -  godz.10.00

-lokal mieszkalny-ul.Garbarska 7/5       - godz.11.00

-lokal mieszkalny-ul.Kilińskiego 5/1      - godz.12.00

-lokal mieszkalny-ul.Niepodległości 29/4-godz.13.00

-lokal mieszkalny-ul.Kostki 16/4             -godz.14.00.

 

Oznaczenie przedmiotu przetargu:

 

  1. 1.        Lokal mieszkalny nr 1 o powierzchni 49,95 m2, położony na parterze budynku nr 9 przy ul. Rynek we Wschowie,

 

-       struktura lokalu: pokój 1 (28,74 m2), kuchnia (9,10 m2), łazienka (3,41 m2), korytarz (6,10 m2), skrytka 1 (1,65 m2), skrytka 2 (0,95 m2), brak pomieszczeń przynależnych;

-       nieruchomość zlokalizowana na działce: numer 1442/7 o powierzchni 0,0180 ha, księga wieczysta dla nieruchomości ZG1W/00004102/5;

-       standard wykończenia i stan techniczny lokalu - lichy: podłogi drewniane-deski pokryte farbą, płytą pilśniową i wykładziną, w łazience-podłoga pokryta wykładziną, ściany pokryte tynkami cementowo-wapiennymi i powłokami malarskimi oraz płytkami ceramicznymi, stolarka drzwiowa i okienna drewniana starego typu -           w lichym stanie technicznym, drzwi wejściowe-pojedyncze, typowe – stan bardzo zły, instalacje: elektryczna, wodno-kanalizacyjna –    i do wymiany, instalacja gazowa, ogrzewanie piecowe, przeciętny układ funkcjonalny-pomieszczenia przechodnie, ogólny stan lokalu zły - lokal przeznaczony do remontu;

-       nieruchomość została przeznaczona do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zgodnie z zarządzeniem nr B.0050.66.2020 Burmistrza Miasta         i Gminy Wschowa z dnia 01.09.2020 roku;

-       udział lokalu w nieruchomości wspólnej wynosi: 4995/24891 części;

-       przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych (UR XX/166/08 z dnia 14.02.2008 r.): ”A-40-MW, U” - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej        i usługi centrotwórcze;

-       budynek wpisany do rejestru zabytków prowadzonego przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pod numerem L-783/A-wobec czego ustalona w przetargu cena lokalu zostanie obniżona o 50%.

Cena wywoławcza w I-szym przetargu: 70.343,00 zł + VAT (zwolniony).

Wadium:  7.034,30  zł.

Minimalne postąpienie: 710, 00 zł.

 

  1. 2.        Lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni 66,16 m2, położony na parterze budynku nr 32A przy ul. Księdza Kostki we Wschowie,

       - struktura lokalu: pokój 1 (22,51 m2), pokój 2 (22,55 m2) kuchnia (7,38 m2), łazienka

         (3,12 m2), korytarz (8,61 m2), spiżarnia (1,99 m2), brak pomieszczeń przynależnych;

       - nieruchomość zlokalizowana na działce: numer 1247 o powierzchni 0, 1758 ha, księga

         wieczysta dla nieruchomości ZG1W/00016123/5;

       - standard wykończenia i stan techniczny lokalu - lichy: podłogi drewniane pokryte

         farbą lub lakierem lub wykładziną typu gumoleum, w łazience - płytki ceramiczne,

          ściany pokryte tynkami cementowo - wapiennymi i powłokami malarskimi, stolarka

          drzwiowa i okienna drewniana w lichym stanie technicznym, drzwi wejściowe

         -pojedyncze, typowe – stan techniczny-przeciętny, instalacje: elektryczna, wodno

          - kanalizacyjna i gazowa - do wymiany, ogrzewanie piecowe; przeciętny układ

          funkcjonalny-pomieszczenia przechodnie, ogólny stan lokalu zły - lokal przeznaczony

         do remontu;

       - nieruchomość została przeznaczona do zbycia w trybie przetargu nieograniczonego

         zgodnie z zarządzeniem nr B.0050.66.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa

         z dnia 01.09.2020 roku;

       - udział lokalu w nieruchomości wspólnej wynosi: 6616/94060 części;

       - przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta

         Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych (UR XX/166/08 z dnia

         14.02.2008 r.): ”A-48-MW, U” - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

          i usługi centrotwórcze;

       - budynek wpisany do ewidencji zabytków prowadzonej przez Lubuskiego

         Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

          Cena wywoławcza w I-szym przetargu: 83.921,00 zł + VAT (zwolniony).

          Wadium:  8.392,10  zł.

          Minimalne postąpienie: 840,00zł.

 

  1. 3.        Lokal mieszkalny nr 5 o powierzchni 47,29 m2, położony na poddaszu budynku nr 7 przy ul. Garbarskiej we Wschowie, do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 6,00 m2;

-       struktura lokalu: pokój (20,54 m2), kuchnia (14,75 m2), łazienka (2,26 m2), korytarz (6,42 m2), garderoba (3,32 m2), do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 6,00 m2;

-       nieruchomość zlokalizowana na działce: numer 1500/1 o powierzchni 0, 0168 ha, księga wieczysta dla nieruchomości ZG1W/00015763/6;

-       standard wykończenia i stan techniczny lokalu - lichy: podłogi częściowo posadzki betonowe, częściowo drewniane pokryte wykładziną typu gumoleum, w łazience –płytki ceramiczne, ściany częściowo pokryte tynkami cementowo-wapiennymi            i powłokami malarskimi, w kuchni i w łazience częściowo pokryte płytkami ceramicznymi, stolarka drzwiowa w lichym stanie technicznym, drzwi wewnętrzne płytowe, drzwi wejściowe-pojedyncze pełne w przeciętnym stanie technicznym, stolarka okienna pvc, instalacje: elektryczna, wodno-kanalizacyjna, gazowa - do wymiany, ogrzewanie, co.    i piec kaflowy, dobry układ funkcjonalny lokalu, ogólny stan lokalu zadawalający-lokal przeznaczony do remontu;

-       nieruchomość została przeznaczona do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zgodnie z zarządzeniem nr B.0050.66.2020 Burmistrza Miasta          i Gminy Wschowa z dnia 01.09.2020 roku;

-       udział lokalu w nieruchomości wspólnej wynosi: 5329/28074 części;

-       przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych (UR XX/166/08 z dnia 14.02.2008 r.): ”A-52-MW,U” - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej         i usługi centrotwórcze;

-       budynek wpisany do ewidencji zabytków prowadzonej przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Cena wywoławcza w I-szym przetargu: 73.997,00 zł + VAT (zwolniony).

Wadium:  7.399,70  zł.

Minimalne postąpienie: 740,00zł.

 

  1. 4.        Lokal mieszkalny nr 1 o powierzchni 29,78 m2 położony na parterze budynku nr 5 przy ul. Kilińskiego we Wschowie, do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 6,00 m2;

-       struktura lokalu: pokój (17,46 m2), kuchnia (9, 87 m2), łazienka (2,45 m2);

-       nieruchomość zlokalizowana na działce: 1486/16 o łącznej powierzchni 0,0337 ha, księga wieczysta dla nieruchomości: ZG1W/00016442/7, nieruchomość składa się       z budynków o numerach porządkowych: 5 i 7;

-       udział lokalu w nieruchomości wspólnej wynosi: 3578/60616 części;

-       standard wykończenia i stan techniczny lichy, podłogi częściowo posadzki betonowe, częściowo podłogi drewniane pokryte wykładziną typu gumoleum, w łazience-płytki ceramiczne, ściany pokryte tynkiem cementowo - wapiennym i powłokami malarskimi, w kuchni i w łazience ściany częściowo pokryte płytkami ceramicznymi, w pozostałych pomieszczeniach powłoki malarskie, stolarka drzwiowa – lichym stanie technicznym, drzwi wewnętrzne płytowe, drzwi wejściowe pojedyncze typowe pełne, stolarka okienna pvc, instalacje: wodno-kanalizacyjna, elektryczna, gazowa, w stanie technicznym złym, ogrzewanie piecowe, brak pieca kaflowego;

-       układ funkcjonalny lokalu przeciętny, wejście do lokalu z korytarza przez kuchnię;

-       lokal do generalnego remontu;

-       przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych (UR XX/166/08 z dnia 14.02.2008 r.): ”A-53-MW, U” - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej        i usługi centrotwórcze;

-       Budynek wpisany do ewidencji zabytków prowadzonej przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;

-       Nieruchomość została przeznaczona do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zgodnie z zarządzeniem B.0050.66.2020 Burmistrza Miasta             i Gminy Wschowa z dnia 01.09.2020 roku.

            Cena wywoławcza w I-szym przetargu: 51.157,00  zł +VAT(zwolniony).

            Wadium: 5.115,70 zł.

            Minimalne postąpienie: 520,00 zł.

 

  1. 5.        Lokal mieszkalny nr 4 o powierzchni 25,67 m2 położony na poddaszu budynku nr 29 przy ul. Niepodległości we Wschowie, do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 22,00 m2;

-       struktura lokalu: pokój (12,46 m2), kuchnia (13,21 m2); brak łazienki, wc ogólnodostępne na korytarzu;

-       nieruchomość zlokalizowana na działkach: 979/1, 979/5, 980, 981 o łącznej powierzchni 0,0365 ha, księga wieczysta dla nieruchomości: ZG1W/00006554/2, składa się z budynków o numerach porządkowych: 27,29,29a;

-       udział lokalu w nieruchomości wspólnej wynosi:4767/53774 części;

-       standard wykończenia i stan techniczny - bardzo niski, podłoga drewniana pokryta płytami wiórowymi,ściany pokryte tynkiem cementowo - wapiennym i powłokamimalarskimi, brak stolarki drzwiowej wewnętrznej, drzwi wejściowe pojedyncze typowe pełne w lichym stanie, stolarka okienna drewnianatypu skrzynkowego,instalacje: wodno-kanalizacyjna, elektryczna, gazowa –przyłącza odłączone, ogrzewanie piecowe;

-       układ funkcjonalny lokalu przeciętny,

-       lokal do remontu;

-       przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych dla obszaru położonego             w rejonie ulicy Wolsztyńskiej, Niepodległości, Daszyńskiego, Polnej i Solnej (UR VII/65/15 z dnia 28.05.2015r.): ”MU/6” - tereny pod zabudowę mieszkaniową            z usługami, w ramach, której dopuszcza się lokalizacje budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wielorodzinnych, mieszkalno-usługowych oraz usługowych;

-       budynek wpisany do ewidencji zabytków prowadzonej przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;

-       w dziale III księgi wieczystej ZG1W/00006554/2 –ciężary i ograniczenia wpisano: służebność przejazdu i przechodu przez działkę 979/4 na rzecz każdoczesnego właściciela działki 979/3;

-       nieruchomość została przeznaczona do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zgodnie z zarządzeniem B.0050.66.2020 Burmistrza Miasta              i Gminy Wschowa z dnia 01.09.2020 roku.

            Cena wywoławcza w I-szym przetargu: 39.687,00  zł +VAT(zwolniony).

            Wadium: 3.968,70 zł.

            Minimalne postąpienie: 400,00 zł.

 

  1. 6.         Lokal mieszkalny nr 4 o łącznej powierzchni 39,20 m2 położony na I piętrze

  budynku nr 16 przy ul. Księdza Kostki we Wschowie, do lokalu przynależy:

  piwnica o powierzchni  21,70 m2;

-       struktura lokalu: pokój (28,70 m2), kuchnia (8,00 m2), spiżarnia (2,50 m2), brak łazienki, wc –ogólnodostępne w korytarzu, oddzielne wejścia do kuchni, pokoju;

-       nieruchomość zlokalizowana na działce: numer 1231 o powierzchni 0,0565 ha, księga wieczysta dla nieruchomości ZG1W/00000374/4;

-       standard wykończenia i stan techniczny lokalu – lichy: podłoga drewniana pokryta wykładziną typu gumoleum, w pokoju deski drewniane pokryte farbą, ściany pokryte tynkami cementowo wapiennymi i powłokami malarskimi w lichym stanie technicznym, stolarka drzwiowa w lichym stanie technicznym, drzwi wejściowe pojedyncze typowe pełne, w przeciętnym stanie technicznym, stolarka okiennadrewniana starego typu, instalacje: elektryczna, wodno-kanalizacyjna, gazowa - do wymiany, ogrzewanie piecowe, przeciętny układ funkcjonalny lokalu-wejście do poszczególnych pomieszczeń w lokalu odbywa się ze wspólnego korytarza na pierwszym piętrze, wc –wspólne na korytarzu, ogólny stan lokalu bardzo zły-lokal przeznaczony do remontu;

-       nieruchomość została przeznaczona do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zgodnie z zarządzeniem nr B.0050.66.2020 Burmistrza Miasta          i Gminy Wschowa z dnia 01.09.2020 roku;

-       udział lokalu w nieruchomości wspólnej wynosi: 6090/46656 części;

-       przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych (UR XX/166/08 z dnia 14.02.2008 r.): ”A-47-MW,U” - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej         i usługi centrotwórcze;

-       budynek wpisany do ewidencji zabytków prowadzonej przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Cena wywoławcza w I-szym przetargu: 55.024,00 zł + VAT (zwolniony).

Wadium:  5.502,40  zł.

Minimalne postąpienie: 560,00zł.

 

Termin I-szego przetargu: 17 maja2021 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Wschowa ul. Rynek 1 Wschowa, Sala Gotycka (parter) w następujących godzinach:

-lokal mieszkalny-ul.Rynek 9/1               -  godz.9.00

-lokal mieszkalny-ul.Kostki 32A/2          -godz.10.00

-lokal mieszkalny-ul.Garbarska 7/5        -godz.11.00

-lokal mieszkalny-ul.Kilińskiego 5/1       -godz.12.00

-lokal mieszkalny-ul.Niepodległości 29/4-godz.13.00

-lokal mieszkalny-ul.Kostki 16/4             -godz.14.00.

 

Tryb przetargu:  Przetarg ustny nieograniczony.

Wadium:

 

Termin wpłaty wadium najpóźniej do dnia: 11 maja2021 r. na konto w BS Wschowa -numer konta:41 8669 0001 0008 7258 4000 0033.

W tytule przelewu należy wpisać „Przetarg ustny nieograniczone na lokal mieszkalny: ….. „.      W tytule przelewu należy podać również imię i nazwisko osoby na rzecz, której nieruchomość będzie nabywana.

Wpłacone wadium podlega zaliczeniu na poczet ceny nieruchomości zaoferowanej przez oferenta, który przetarg wygrał, zwrotowi pozostałym oferentom, którzy przetargu nie wygrają lub przepadkowi, jeżeli osoba, która wygra przetarg, nie przystąpi do zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie.

 

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu zgodnie z regulaminem prac Komisji przetargowej jest:

-         wniesienie wadium w wymaganym terminie i wysokości oraz okazanie Komisji przetargowej dowodu wniesienia wadium przed otwarciem przetargu;

-         okazanie komisji przetargowej dokumentu stwierdzającego tożsamość uczestnika przetargu - dowód osobisty;

-         w przypadku nabycia nieruchomości przez małżonków, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości; pełnomocnictwo do czynności przetargowych i nabycia           w drodze umowy notarialnej powinno być sporządzone w formie aktu notarialnego, natomiast wyłącznie do czynności przetargowych dopuszczalne jest pełnomocnictwo współmałżonka w formie pisemnej z poświadczonym notarialnie podpisem;

-         podmioty prawne, podlegające wpisom do KRS, powinny przedłożyć aktualny odpis       z KRS, wydany w ostatnich 3 miesiącach, a w przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika winny legitymować się dodatkowo upoważnieniem do działania na każdym etapie postępowania przetargowego z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy, natomiast do uczestnictwa w postępowaniu przetargowym        i nabycia w drodze umowy notarialnej, pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego;

-         w przypadku reprezentowania osoby fizycznej przez pełnomocnika należy przedłożyć pełnomocnictwo z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy, natomiast do uczestnictwa w postępowaniu przetargowym i nabycia w drodze umowy notarialnej, pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego.

-         okazanie przed rozpoczęciem przetargu oryginału wymaganego pełnomocnictwa        w formie aktu notarialnego lub pełnomocnictwa w formie pisemnej z poświadczonym notarialnie podpisem.

Informacje dodatkowe:

 

Nie później niż na 1 dzień przed podpisaniem umowy sprzedaży nieruchomości nabywca nieruchomości (osoba, która przetarg wygrała) zobowiązany jest zapłacić, jednorazowo, cenę nabycia nieruchomości, a nie uiszczenie tej kwoty spowoduje odstąpienie od zawarcia umowy.

Koszty sporządzenia umowy sprzedaży nieruchomości ponosi nabywca nieruchomości (opłaty notarialne, sądowe i skarbowe).

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu zgodnie    z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu zostanie powiadomiona o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

Treść ogłoszenia znajduje się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Wschowa, na tablicach ogłoszeń na terenie miasta, na stronie BIP www.bip.wschowa.pl oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Wschowa: www.wschowa.pl

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Biurze Gospodarki Komunalnej            i Środowiska Urzędu Miasta i Gminy Wschowa ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa pod numerem telefonu: 65 540 86 47 od poniedziałku do piątku w godz.7.30-15.30 oraz za pośrednictwem e-mail: marzanna [dot] galeckaatwschowa [dot] pl.

 

Przed przetargiem zalecane jest obejrzenie lokali. Proponowany termin: 04 i 07 maja2021 r., po wcześniejszym uzgodnieniu godziny - kontakt telefoniczny w tej sprawie: 65 540 86 47.

 

                                                                                                                      Z up. Burmistrza

                                                                                                              Miasta i Gminy Wschowa

 

                                                                                                            /-/Marta Panicz-Szajnkenig

                                                                                                                    I Zastępca Burmistrza

 

Autor: olek