Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie gminne

29.07.2022

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa

ogłasza I ustny przetarg nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie gminne,

który odbędzie się dnia

19 września 2022 r. o godzinie 12.30

w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy we Wschowie, przy ul. Rynek 1,
w Sali Posiedzeń, I piętro.

 

1)   Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie Wschowa, przy
ul. Obrońców Warszawy, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 1711/2  o powierzchni 0,0939 ha, ZG1W/00003251/7

Brak obciążeń wieczystoksięgowych. Użytek gruntowy: R IVa

Cena wywoławcza nieruchomości: 61.000,00 zł netto (75.030,00 zł brutto) Wadium: 6.100,00 zł

2) Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie Wschowa, przy
ul. Obrońców Warszawy, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 1711/4 o powierzchni 0,1073 ha, ZG1W/00003251/7

Brak obciążeń wieczystoksięgowych. Użytek gruntowy: R IVa

Cena wywoławcza nieruchomości: 64.400,00 zł netto (79.212,00 zł brutto)

Wadium: 6.440,00zł

3) Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie Wschowa, przy
ul.Belgijskiej-Irlandzkiej, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 2321/3 o powierzchni 0,1151 ha, ZG1W/00008178/6

Brak obciążeń wieczystoksięgowych. Użytek gruntowy: R IVb, RV

Cena wywoławcza nieruchomości: 80.600,00 zł netto (99.138,00 zł brutto)

Wadium: 8.060,00zł

4) Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie Wschowa, przy
ul.Belgijskiej-Irlandzkiej, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 2321/4 o powierzchni 0,1123 ha, ZG1W/00008178/6

Brak obciążeń wieczystoksięgowych. Użytek gruntowy: R IVa, R IVb, RV

Cena wywoławcza nieruchomości: 78.600,00 zł netto (96.678,00 zł brutto)

Wadium: 7.860,00zł

 

oraz

20 września 2022 r. o godzinie 12.30

w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy we Wschowie, przy ul. Rynek 1,
w Sali Posiedzeń, I piętro.

 

1) Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie Wschowa, przy
ul.Belgijskiej-Irlandzkiej, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 2321/5 o powierzchni 0,1122 ha, ZG1W/00008178/6

Brak obciążeń wieczystoksięgowych. Użytek gruntowy: R IVa, R IVb, R V

Cena wywoławcza nieruchomości: 78.500,00 zł netto (96.555,00 zł brutto)

Wadium: 7.850,00zł

2) Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie Wschowa, przy
ul.Belgijskiej-Irlandzkiej, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 2321/6 o powierzchni 0,1144 ha, ZG1W/00008178/6

Brak obciążeń wieczystoksięgowych. Użytek gruntowy: R IVb

Cena wywoławcza nieruchomości: 80.100,00 zł netto (98.523,00 zł brutto)

Wadium: 8.010,00zł

3) Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie Wschowa, przy
ul.Belgijskiej-Irlandzkiej, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 2321/7 o powierzchni 0,1142 ha, ZG1W/00008178/6

Brak obciążeń wieczystoksięgowych. Użytek gruntowy: R IIIb, R IVa, R IVb

Cena wywoławcza nieruchomości: 79.900,00 zł netto (98.277,00 zł brutto)

Wadium: 7.990,00zł

Autor: dominika