Ogólnopolska inauguracja EDD we Wschowie

09.07.2019

Dzisiaj we Wschowie miała miejsce konferencja prasowa, która jest pierwszym krokiem przedstawiającym nasze miasto jako miejsce ogólnopolskiej inauguracji Europejskich Dni Dziedzictwa, która odbędzie się 7 września tego roku.

Europejskie Dni Dziedzictwa to największy w Europie projekt społeczno-edukacyjny, a także najważniejsze święto zabytków kultury Starego Kontynentu. Głównym celem EDD jest szeroko pojęta edukacja historyczna i kulturalna, promowanie różnorodności regionalnego dziedzictwa kulturowego, podkreślenie wspólnych korzeni kultury europejskiej oraz propagowanie dialogu międzykulturowego.

Dzisiaj we Wschowie odbyła się konferencja prasowa z udziałem dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa pana Bartosza Skaldawskiego, lubuskiej konserwator zabytków dr Barbary Bielinis – Kopeć, dyrektor Muzeum Ziemi Wschowskiej, regionalnego koordynatora Europejskich Dni Dziedzictwa, Marty Małkus oraz burmistrza Miasta i Gminy Wschowa Konrada Antkowiaka. Jak podkreśla dyrektor Skaldawski Narodowy Instytut Dziedzictwa wskazał Wschowę jako miejsce ogólnopolskiej inauguracji Europejskich Dni Dziedzictwa, a do rekomendacji przychylił się Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Taka nominacja to jednocześnie wyraz zaufania do naszych zdolności organizacyjnych, ale przede wszystkim podkreślenie jak wyjątkowo ciekawym miejscem jest nasze miasto. Zachowany we Wschowie średniowieczny układ urbanistyczny, wiele zabytków z tego okresu, ale także z kolejnych wieków kiedy Wschowa piastowała tytuł miasta królewskiego powoduje, że do naszego miasta warto przyjechać, nie tylko w pierwszy weekend września.

Dzięki organizacji ogólnopolskiej inauguracji EDD nie tylko przyciągniemy do Wschowy turystów, ale na nowo zaciekawimy historią i rozbudzimy dumę z powodu miejsca w którym żyjemy wśród mieszkańców naszego miasta. Już niebawem przedstawimy program wydarzeń jakie będą miały miejsce 7 września w naszym mieście. Zapraszamy wszystkich do Wschowy, na ogólnopolską inaugurację Europejskich Dni Dziedzictwa, ale także na spacer w każdym dniu roku. 

Autor: olek