ODWOŁANIE PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

02.04.2021

Wschowa, dnia 02.04.2021r.

BG.6840.8.2021

ODWOŁANIE PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa działając na podstawie art. 38 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2020.1990 ze zm.) odwołuje I przetarg ustny nieograniczony zaplanowany na dzień 14 kwietnia 2021 roku  na sprzedaż nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Wschowa :

  1. 1.        Lokal mieszkalny nr 1 o powierzchni 49,95 m2, położony na parterze budynku nr 9 przy ul. Rynek we Wschowie.
  2. 2.        Lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni 66,16 m2, położony na parterze budynku nr 32A przy ul. Księdza Kostki we Wschowie.
  3. 3.        Lokal mieszkalny nr 5 o powierzchni 47,29 m2, położony na poddaszu budynku nr 7 przy ul. Garbarskiej we Wschowie, do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 6,00 m2.
  4. 4.        Lokal mieszkalny nr 1 o powierzchni 29,78 m2 położony na parterze budynku nr 5 przy ul. Kilińskiego we Wschowie, do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 6,00 m2.
  5. 5.        Lokal mieszkalny nr 4 o powierzchni 25,67 m2 położony na poddaszu budynku nr 29 przy ul. Niepodległości we Wschowie, do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 22,00 m2.
  6. 6.        Lokal mieszkalny nr 4 o łącznej powierzchni 39,20 m2 położony na I piętrze

budynku nr 16 przy ul. Księdza Kostki we Wschowie, do lokalu przynależy:

piwnica o powierzchni  21,70 m2.

 

Powodem odwołania przetargu jest troska o bezpieczeństwo mieszkańców w związku             z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii związanym ze zwiększającą się liczbą zarażeń koronawirusem.

Informację o odwołaniu przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Wschowa, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Wschowa-http://bip.gminawschowa.pl/ oraz           w prasie ponadlokalnej.

Podmiotom, które wpłaciły wadium przelewem z rachunku bankowego zwrócone zostanie nie zwłocznie , nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od planowanego przetargu na rachunek,  z którego dokonano przelewu środków pieniężnych. Natomiast podmioty, które dokonały wpłat gotówkowych proszone są o podanie na piśmie rachunku bankowego,  na który środki mogą zostać zwrócone.

Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości zostanie powtórzony w innym terminie, który zostanie podany do publicznej wiadomości.

Szczegółowych informacji można uzyskać telefonicznie pod numerem: 65 540 86 47 .

                                                                              

                                                                                         Burmistrz

                                                                               Miasta i Gminy Wschowa

                                                                               /-/ Konrad Antkowiak

Autor: olek