Nowe stawki podatków lokalnych

29.11.2019

Podczas XI sesji Rady Miejskiej we Wschowie radni podjęli uchwały o stawkach podatków od nieruchomości, środków transportu oraz o obniżeniu ceny skupu żyta, na podstawie której to ceny obliczany jest podatek rolny. W związku z obciążeniami narzuconymi przez rząd podatki zostały podniesione, jednak w toku spotkań z mieszkańcami i radnymi burmistrz Konrad Antkowiak zadecydował o zmniejszeniu niektórych podwyżek.

Uchwały podatków lokalnych są aktualnie jednym z wiodących tematów na sesjach każdego samorządu, ponieważ na skutek działań rządu znacząco wzrosły obciążenia budżetowe, a pomniejszone zostały wpływy z podatku dochodowego. Stąd w znaczącej części samorządów konieczność podwyższenia podatków, która nie ominęła także naszej gminy. Od kilku lat w Gminie Wschowa podatki lokalne rosły tylko o stopę inflacji, a rezygnacja z maksymalnych stawek podatku była rezygnacją z wpływu do budżetu ponad 16 milionów złotych w ciągu ostatnich 10 lat. W związku z sytuacją budżetową burmistrz Konrad Antkowiak zaproponował nowe stawki podatku, które następnie zostały konsultowane z radnymi, sołtysami i przedsiębiorcami. Na skutek konsultacji przed podjęciem uchwał burmistrz zdecydował o wprowadzeniu autopoprawek, które obniżały niektóre proponowane wcześniej stawki podatków. Zmiany dotyczyły przede wszystkim stawek podatków od środków transportu, które ostatecznie wzrosną o średnio 20 procent. Autopoprawka burmistrza obniżyła także stawkę podatku od budynków związanych z działalnością gospodarczą z proponowanych 23,90 zł do 21,90 zł oraz od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym z 11,18 zł do 8,86 zł. Wzrosła natomiast stawka podatku od nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w obrębie historycznego centrum miasta, której preferencyjna wysokość ma przyciągnąć działalność gospodarczą w okolice rynku miasta.

Poniżej zamieszczamy uchwalone przez Radę Miejską stawki podatków lokalnych.

 

Autor: olek