Nowe obowiązki stowarzyszeń

28.12.2021

Szanowni Państwo przypominamy, że w związku z nowelizacją ustawy o z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1132 ze zm.) stowarzyszenia wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego muszą dokonać wpisu do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych zawiera dane, które według autorów przepisów prawa mają duże znaczenie dla zwalczania tych zjawisk, ponieważ uniemożliwia przestępcom ukrycie swojej tożsamości w skomplikowanej strukturze korporacyjnej. Rejestr jest publiczny i każdy może nieodpłatnie z niego skorzystać. Funkcjonowanie tego rejestru ma zapewnić większą kontrolę informacji przez społeczeństwo obywatelskie oraz przyczynia się do zwiększenia zaufania do rynku finansowego i uczestników obrotu gospodarczego. Zobowiązani do wpisania i aktualizowana danych o beneficjentach rzeczywistych są między innymi stowarzyszenia wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego. Zgodnie z wykładnią przepisów osoby, jakich dane należy uwzględnić w rejestrze to członkowie zarządu stowarzyszenia. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami na poniższych stronach internetowych:

https://www.gov.pl/web/finanse/centralny-rejestr-beneficjentow-rzeczywistych

https://publicystyka.ngo.pl/jak-ngo-zglasza-sie-do-rejestru-beneficjentow-rzeczywistych-instrukcja

 

Autor: olek