Niszczenie znaków drogowych - (dziecięcy chodzik na znaku B-2 )

18.09.2018

Niszczenie oraz przestawianie znaków drogowych stanowi wykroczenie, które opisane jest w art. 85 Kodeksu wykroczeń. Zgodnie z dyspozycją w/w artykułu kto samowolnie ustawia, niszczy, uszkadza, usuwa, włącza lub wyłącza znak, sygnał, urządzenie ostrzegawcze lub zabezpieczające albo zmienia ich położenie, zasłania je lub czyni niewidocznymi podlega odpowiedzialności karnej w postaci kary aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny. Uszkodzony, złamany, pomalowany farbą, zasłonięty innymi przedmiotami lub całkowicie usunięty znak drogowy, nie spełnia swojej roli.

Czasami wandale zaklejają tarcze znaków drogowych, dorysowują różnego rodzaju obrazki, sprayem zmieniają ograniczenie prędkości, zasłaniają różnymi przedmiotami.

To nie żart, tylko narażanie uczestników ruchu drogowego na niebezpieczeństwo, co w efekcie prowadzi do realnego zagrożenia.

Również we Wschowie spotykamy się z tego rodzaju wandalizmem. Z reguły są to poodwracane lub zniszczone znaki.

W dniu 17 września 2018 roku zdaniem sprawcy prawdopodobnie miało być zabawnie??? Strażnicy Miejscy na ul. Targowej usunęli ze znaku B-2 (zakaz wjazdu) chodzik dziecięcy, który zakrywał przedmiotowy znak.

Apelujemy do mieszkańców Gminy Wschowa, jeżeli ktoś był świadkiem tego rodzaju zdarzeń prośmy o kontakt do Straży Miejskiej lub Policji. Każde zgłoszenie będzie sprawdzone i zostanie wszczęte postępowanie zamierzające do ukarania sprawcy.

Telefon do Straży Miejskiej: 695-379-400

Straż Miejska Wschowa

Autor: straz_miejska