Niemal pół miliona dla Gminy Wschowa

19.02.2020

Wczoraj Zarząd Województwa Lubuskiego podjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na zadania w ramach programu osi priorytetowej równowaga społeczna. Projekt Gminy Wschowa „Aktywny senior” uzyskał najwyższą ocenę i dofinansowanie w kwocie 467 234,75 zł, które zostaną przeznaczone na funkcjonowanie Domu Dziennego Pobytu.

Powołanie Domu Dziennego Pobytu było jedną z lepiej przyjętych inicjatyw Gminy Wschowa. Od kilku lat grupa kilkudziesięciu seniorów spotyka się i rozwija swoje zainteresowania w budynku przy ulicy Garbarskiej. Powołanie tej instytucji było możliwe dzięki pieniądzom jakie gmina pozyskała z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, ale od maja ubiegłego roku dofinansowanie się skończyło, a koszty działania w całości ponosi gmina. Od przyszłego miesiąca ulegnie to zmianie. Dzięki pozyskaniu 467 234,75 zł Gmina Wschowa realizować będzie projekt „Aktywny senior”, w ramach którego zorganizowane zostaną tematyczne zajęcia, wycieczki, zapewniona zostanie pomoc psychologa oraz wyżywienie dla osób z Domu Dziennego Pobytu. Realizacja projektu obejmuje okres dwunastu miesięcy, począwszy od marca 2020 roku. 

Autor: olek