Narodowy Spis Ludności i Mieszkań 2021- informacje

06.04.2021
baner -Narodowy Spis Ludności i Mieszkań 2021

Szanowni Mieszkańcy

1 kwietnia rozpoczął się Narodowy Spis Ludności i Mieszkań 2021. Każdy obywatel ma obowiązek przekazać dane, które służą analizie zmian demograficznych jakie następują w naszym kraju. Przypominamy że taki spis odbywa się raz na 10 lat. Czas na wypełnienie ankiety spisowej minie 30 września 2021 r.

 

W jaki sposób bezpiecznie się spisać ?

1/ Najbardziej wygodną i bezpieczną metodą spisu jest SAMOSPIS INTERNETOWY. Wypełnienie formularza spisowego zabierze ok. 15-20 min. i jest możliwe na wszystkich urządzeniach mobilnych z dostępem do Internetu. Wystarczy znać swój i swoich domowników numer PESEL. Metoda ta polega na samodzielnym udzieleniu odpowiedzi na pytania w formularzu elektronicznym dostępnym w interaktywnej aplikacji, na stronie internetowej GUS (spis.gov.pl).

Logowanie do aplikacji jest możliwe na stronie spis.gov.pl poprzez:

  • · Logowanie za pomocą krajowego węzła identyfikacji elektronicznej (profilu zaufanego)
  • · Poprzez numer Pesel + nazwisko rodowe matki (w przypadku tej opcji konieczne jest zdefiniowanie własnego hasła).
  • · Dla cudzoziemców nieposiadających numeru pesel: adres e-mail + hasło użytkownika

2/ Osoby bez dostępu do Internetu mogą dokonać samopisu w punkcie spisowym zorganizowanym w każdym urzędzie gminy oraz w Urzędzie Statystycznym, po wcześniejszym umówieniu się. Informujemy że aktualnie (do odwołania) ze względu na stan epidemiologiczny Urząd Miasta i Gminy Wschowa nie przyjmuje petentów w biurze spisowym.

3/ Jest także możliwość dokonania samopisu przez telefon – na Infolinii spisowej pod nr telefonu: 22 279 99 99.

4/ W późniejszym etapie spisu, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, spis będzie możliwy poprzez wywiad telefoniczny lub bezpośredni spis prowadzony przez rachmistrza spisowego.

Informujemy także że jeśli zadzwoni do nas rachmistrz będzie znał nasze dane osobowe. Rachmistrz wie do kogo dzwoni!

 

Kto powinien wziąć udział w spisie powszechnym?

Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań objęte są wszystkie osoby mieszkające w Polsce, zarówno Polacy mający stałe lub czasowe miejsce zamieszkania w mieszkaniach, zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami lub obiektach zbiorowego zakwaterowania, jak i cudzoziemcy mieszkający w Polsce na stałe oraz przebywający w Polsce czasowo (bez względu na to, czy są zameldowani czy nie). Spisem objęci są również Polacy, którzy przebywają czasowo za granicą (bez względu na okres przebywania), ale cały czas zameldowani na pobyt stały w Polsce (nie wymeldowali się z pobytu stałego w Polsce w związku z wyjazdem na stałe za granicę).

Spisem objęte są także mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania oraz zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.

W trosce o bezpieczeństwo przed uzupełnieniem danych warto zapoznać się z zakresem pytań jaki obejmuje spis. Pamiejtajmy - spis to nasz obowiązek.

 

Więcej informacji o spisie znajdziecie Państwo na stronie spis.gov.pl

 

Do pobrania: 

Autor: dominika