Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

15.10.2020

W związku z wczorajszym Dniem Edukacji Narodowej burmistrz Konrad Antkowiak spotkał się z nauczycielami z placówek, których organem prowadzącym jest Gmina Wschowa, jacy w tym roku zostali wyróżnieni nagrodą burmistrza.

Spotkanie z dyrektorami szkół i przedszkoli oraz wyróżnionymi nauczycielami odbyło w się Kawiarni Piętro. Burmistrz Konrad Antkowiak podziękował pedagogom za ich codzienną prace nad wychowaniem i nauczaniem młodego pokolenia, a następnie wręczył tegoroczne nagrody. Po części oficjalnej krótki koncert zagrała młodzież z sekcji Młodzieżowej Orkiestry Dętej Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie. Wyróżnieni zostali następujący nauczyciele: Sylwia Bąkiewicz, Joanna Bruchal, Renata Chilarska, Małgorzata Goździcka – Marciniak, Aneta Gryc – Łojko, Małgorzata Hambicka, Joanna Kupisz, Danuta Nieckarz, Kamila Obel, Monika Skorupińska, Beata Stachowska, Aneta Strzebińska, Mikołaj Błaszczyk i Maciej Grabianowski.

W poniedziałek w Filharmonii Zielonogórskiej odbyły się uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej zorganizowane przez Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim. Wojewódzkie obchody Dnia Edukacji Narodowej były okazją do podziękowania wszystkim pracownikom oświaty. Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak przekazał wyrazy szacunku wszystkim lubuskim nauczycielom, pedagogom, wychowawcom i pracownikom oświaty. Podczas uroczystości w Filharmonii Zielonogórskiej im. Tadeusza Bairda w Zielonej Górze odznaczeniami państwowymi uhonorowano 47 pracowników oświaty. Wojewoda Lubuski wręczył 4 Srebrne Krzyże Zasługi, 7 Brązowych Krzyży Zasługi, 19 Złotych Medali za Długoletnią Służbę, 10 Srebrnych Medali za Długoletnią Służbę oraz 7 Brązowych Medali za Długoletnią Służbę. Wręczono również medale Komisji Edukacji Narodowej.

Wśród wyróżnionych znaleźli się dyrekcja i nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 1 we Wschowie. Odznaczenia państwowe i resortowe otrzymali:

Maciej Grabianowski – dyrektor szkoły – Medal Komisji Edukacji Narodowej

Dorota Kokoszka – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej – Medal Złoty za Długoletnią Służbę

Inga Zeler  – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej – Medal Złoty za Długoletnią Służbę

Adam Tarka – nauczyciel matematyki - Medal Złoty za Długoletnią Służbę

Anna Waszkowiak – nauczyciel języka niemieckiego – Medal Srebrny za Długoletnią Służbę

Aneta Strzebińska – wychowawca świetlicy – Medal Złoty za Długoletnią Służbę

Medalami Komisji Edukacji Narodowej wyróżniono także dwoje nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 2: Małgorzatę Stępczak – Gąsiorek i ks. Adama Żygadło.

Wszystkim nauczycielom składamy jeszcze raz życzenia zdrowia, wielu satysfakcji w związku z wykonywaną pracą i realizacji planów zarówno zawodowych jak i prywatnych.

Autor: olek