Nadszedł najbardziej oczekiwana okres świąteczno-noworoczny , dlatego też warto przypomnieć o zasadach bezpiecznego obchodzenia się i zakupu fajerwerków.

11.12.2019

 

 

Pamiętajmy, że fajerwerki są materiałami wybuchowymi i muszą być używane ostrożnie i w oparciu  o instrukcję.

Zgodnie  z dyspozycja art. 37 Ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym sprzedaż niepełnoletnim fajerwerków lub petard jest przestępstwem i każdy, kto dopuszcza się takiego czynu, podlega karze grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Pod żadnym pozorem fajerwerków nie powinny odpalać dzieci, które muszą być pod stałą opieką osób dorosłych. Kupujmy fajerwerki u sprawdzonych, rzetelnych sprzedawców .Huk petard może  niepokoić zwierzęta a także inne osoby przebywające w rejonie używania tych materiałów. Trzeba mieć na uwadze, że używając fajerwerków, możemy narazić się na odpowiedzialność za wykroczenie wynikające z zapisów art. 51 § 1 kodeksu wykroczeń tj.   . Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

Jeżeli już  doszło do wypadku, wezwijmy służby ratownicze: straż pożarną, pogotowie. Obrażenia wyglądające na powierzchowne mogą w rzeczywistości być znacznie groźniejsze.

 

Straż Miejska Wschowa

Autor: dawid