Nabór wniosków na dofinansowanie usuwania folii rolniczych

08.03.2023
Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa informuje, że Gmina Wschowa zamierza złożyć wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie zadania w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. Celem programu jest rozwój systemów zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych pochodzących z rolnictwa.
W związku z powyższym rolnicy (mieszkańcy gminy Wschowa) zainteresowani usunięciem folii i innych odpadów z tworzyw sztucznych pochodzących z działalności rolniczej tj. odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu big bag, powinni złożyć do Urzędu Miasta i Gminy Wschowa wniosek o udział w programie w terminie do 20 marca 2023 rdo godziny 15:30.
Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania w wysokości 100% kosztów usuwania folii rolniczych i innych odpadów z tworzyw sztucznych z działalności rolniczej.
W przypadku nieotrzymania przez Gminę Wschowa dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację programu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” program nie będzie realizowany. 
W ramach realizacji programu nie są kwalifikowane koszty zbierania odpadów od rolników. Rolnicy we własnym zakresie zobowiązani będą dostarczyć folię i inne odpady produkcji rolniczej do miejsca wskazanego przez Urząd Miasta i Gminy Wschowa.
We wniosku należy zadeklarować ilość odpadów zebranych w okresie do czerwca 2023 r. Orientacyjny termin odbierania odpadów – czerwiec 2023 r.
Wnioski należy składać w biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta i Gminy Wschowa ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa, od poniedziałku do piątku od 7 marca 2023 roku do 20 marca 2023 roku w godzinach od 7:30 do 15:30.
Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 
 
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa
 
 /-/ Marek Kraśny
Do pobrania: 

Autor: olek