nabór na wolne stanowisko pracy w Wydziale Spraw Organizacyjnych i Społecznych

25.06.2018

Został ogłoszony nabór na wolne stanowisko pracy w Wydziale Spraw Organizacyjnych i Społecznych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

Do podstawowych zadań należy:

1.powadzenie sekretariatu urzędu tj. organizowanie pracy Burmistrza i Zastępcy Burmistrza, a w szczególności:

- prowadzenie terminarza spotkań Burmistrza,

-czuwanie nad terminami spotkań, zaproszeń i uroczystości,

-organizowanie przyjmowania stron przez Burmistrza i Zastępcę Burmistrza,

-przekazywanie korespondencji Burmistrzowi oraz Zastępcy Burmistrza do podpisu z poszczególnych komórek organizacyjnych urzędu,

2.przyjmowanie wniosków i podań składanych przez obywateli jak również wszelakiego rodzaju korespondencji, która wpływa do sekretariatu,

3.obsługa centrali telefonicznej, faksu, radiotelefonu,

4.codzienne sprawdzanie poczty e-mail i przekazywanie jej do komórek organizacyjnych urzędu,

5.kompleksowa obsługa zamówień dotyczących obsługi sekretariatu (tj. kawa, herbata, napoje) oraz materiałów biurowych do poszczególnych komórek organizacyjnych,

6.prowadzenie rejestru: delegacji służbowych, szkoleń pracowników oraz ogłoszeń zamieszczanych na tablicy ogłoszeń urzędu wraz z przekazywaniem w tym zakresie informacji do podmiotów których one dotyczą,

7.archiwizowanie wytworzonej dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazywanie jej do archiwum zakładowego.

 

Szczegóły naboru zostały umieszczone w poniższym załączniku

Do pobrania: 

Autor: s.ps