Nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy w Wydziale Straży Miejskiej

01.08.2018

Został ogłoszony nabór na wolne stanowisko pracy Aplikanta Straży Miejskiej w Wydziale Straży Miejskiej.

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

1.co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
2.obywatelstwo polskie,
3.ukończone 21 lat,
4.sprawność pod względem fizycznym i psychicznym,
5.korzystanie w pełni z praw publicznych,
6.brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7.uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

Do podstawowych zadań należy:

1.ochrona porządku publicznego na terenie miasta i gminy Wschowa,
2.realizacja zadań i obowiązków nałożonych Ustawą o strażach gminnych i aktach prawa miejscowego.

 

Szczegóły naboru zostały umieszczone w poniższym załączniku

Autor: info