Mundurowi w szkołach - ,,o bezpieczeństwie w czasie ferii zimowych"

05.02.2018
Mundurowi w szkołach

Warto, co roku przypominać młodym ludziom o zasadach bezpiecznego wypoczynku i spędzania czasu wolnego w trakcie ferii zimowych.

Już kolejny raz służby mundurowe Policja, Straż Pożarna i Straż Miejska rozpoczęły spotkania w szkołach podstawowych. Tematem spotkań były między innymi zagrożenia, z jakimi może się spotkać młody człowiek w domu i poza domem, pierwsza pomoc oraz zasady ruchu drogowego.

Pierwsze zajęcia odbyły się w dniu 29 stycznia 2018 r. w Szkole Podstawowej w Przyczynie Górnej zakończenie natomiast planowane jest w dniu 9 lutego 2018 roku w Szkole Podstawowej nr 3 we Wschowie.

 

Foto: SP Przyczyna Górna, SP 1 Wschowa, SP Łysiny, SP Konradowo

Autor: straz_miejska