Można już składać wnioski do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m.in. dla miasta Wschowa

18.11.2022

Przystępujemy do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określającego przeznaczenie terenów na terenie gminy, a także ustalającego rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określającego sposób zagospodarowania i warunków zabudowy terenu.

Plan zakłada obszary dla:

*obszarów udokumentowanych złóż kruszywa naturalnego „TYLEWICE II” i „HETMANICE WJ”

*obrębu miasta Wschowa 

*obrębu Przyczyna Dolna, gmina Wschowa

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do planów miejscowych oraz uwagi i wnioski do prowadzonych strategicznych ocen oddziaływania na środowisko. Szczegółowe informacje na temat składania wniosków oraz uwag znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej.

Autor: kamila