Mniejsze podatki od nieruchomości na starym mieście we Wschowie

02.12.2019

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa Konrad Antkowiak, na ostatniej sesji Rady Miejskiej zaproponował preferencyjną stawkę podatku od nieruchomości dla prowadzących działalność gospodarczą w obrębie wydzielonego w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Wschowa.

Takie działanie spotkało się z akceptacją większości radnych i w przyszłym roku prowadzący działalność na tym terenie zapłacą podatek w wysokości 5 złotych za metr kwadratowy. To o ponad 16 złotych mniej niż w innych obszarach miasta, co może przyczynić się do ożywienia gospodarczego tego rejonu miasta. Od lat z obszaru starego miasta we Wschowie znika coraz więcej punktów handlowych, a mieszkańcy zgłaszają potrzebę przywrócenia do życia tego obszaru miasta. W 2018 roku Rada Miejska uchwaliła Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Wschowa na lata 2017-2022, w którym historyczne centrum miasta uznano za obszar zdegradowany.

Obszar objęty taką stawką podatku to ulice: Lipowa, Głogowska (od skrzyżowania z ul. Obrońców Warszawy w kierunku ul. Ratuszowej), Waleriusza Herbergera, Ratuszowa, Rynek, Plac Zamkowy, Kilińskiego, Pocztowa, Rzeźnicka, Plac Farny, Kościelna, Powstańców Wielkopolskich, Aleja ks. Józefa Rogalińskiego, Generała Bema (do skrzyżowania z ul. Parkową), Parkowa, Kuśnierska, Łazienna.

Autor: olek