Minister przyznał rację Gminie

02.12.2020
Gmina Wschowa odwołała się do Ministra Edukacji Narodowej od decyzji kurator oświaty, która nie przychyliła się do decyzji Rady Miejskiej o likwidacji szkół wiejskich. Po rozpatrzeniu skargi minister potwierdził zasadność uwag gminy i uchylił wszystkie decyzje kurator.
W lutym tego roku, Rada Miejska we Wschowie podjęła uchwały intencyjne o likwidacji szkół wiejskich w Lginiu, Konradowie, Łysinach i Siedlnicy. Kolejnym etapem procedury było wydanie opinii przez kurator oświaty. Wszystkie uchwały intencyjne zostały przez kuratora zaopiniowane negatywnie, co wiązało się z uniemożliwieniem przeprowadzenia reformy oświaty.
Gmina Wschowa nie zgodziła się z wydanymi przez kurator decyzjami, wskazując na wiele wad proceduralnych. Kurator, zdaniem władz gminy, nie przeprowadziła rzetelnego procesu oceny wniosków o wydanie opinii, dlatego zdecydowano się zaskarżyć wszystkie postanowienia kurator do Ministra Edukacji Narodowej.
Minister Edukacji i Nauki przychylił się do argumentów przedstawianych przez Gminę Wschowa. Pod koniec października wydał postanowienia, w których uchylił wszystkie zaskarżone postanowienia Lubuskiej Kurator Oświaty, potwierdzając racje przedstawione w zażaleniach. Minister nakazał kuratorowi ponownie rozpatrzyć wnioski Gminy Wschowa, zwracając uwagę, że proces wydania opinii był powierzchowny, a kurator nie odniósł się do wielu argumentów gminy.
Gmina Wschowa zaskarżyła sześć postanowień Lubuskiego Kuratora Oświaty, wszystkie uchylił minister. W przypadku likwidacji oddziałów przedszkolnych minister umorzył postępowanie, w przypadku szkół w Lginiu, Konradowie, Łysinach i Siedlnicy skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia.

Autor: olek