Listy osób uprawnionych do przydziału lokalu docelowego oraz lokalu socjalnego

01.11.2019

Poniżej prezentujemy listy osób uprawnionych do przydziału lokalu docelowego i socjalnego. 

 

PROJEKT LISTY OSÓB UPRAWNIONYCH DO PRZYDZIAŁU LOKALU DOCELOWEGOSPORZĄDZONY NA PODSTAWIE WNIOSKÓW ZWERYFIKOWANYCH W OKRESIE OD 01 WRZEŚNIA DO 31 PAŹDZIERNIKA 2019 ROKU.

Imię i Nazwisko

Liczba osób wspólnie ubiegających

się o przydział lokalu

Punktacja

Jan Mikołajczak

1

250

Sebastian Marciniak

1

195

Mirosław Zieniewicz

1

190

Paweł Waszkiel

1

90

Ewa Zielińska

1

-15

Katarzyna Nowak

2

240

Irena Ordyńska

2

190

Renata Olszenka

2

190

Anna  Wróblewska

2

130

Angelina Snochowska

3

240

Agnieszka Gmitrowicz

3

210

Dorota Fedorowicz

3

200

Elżbieta Wiśniewska

3

195

Katarzyna Regińczuk

3

190

Agnieszka Kłudkowska

3

150

Beata Kawa

3

150

Agnieszka Suszkiewicz

3

140

Dariusz Dereń

3

40

Dorota Dziadkiewicz

4

260

Katarzyna Górska

4

205

Natalia Świerzewska

4

200

Angelika Ratajczak

4

200

Karolina Mizerska

4

200

Katarzyna Ratajczak

4

170

Renata Stefańska

4

160

Agata Firlej

4

155

Marta Sewioło

4

100

Wioleta Śliwińska

4

-60

Beata Ciesielska

5

430

Magdalena Kuczkowiak

5

260

Anna Jelińska-Prośniewska

5

230

Damian Jankowski

5

210

Sandra Ratajczak

5

180

Grzegorz Kusyk

5

170

Anna Onoszko

5

170

Rafał Ciunajcis

5

160

Agnieszka Zielińska

6

180

Joanna Filińska

9

240

 

Skargi, wnioski i odwołania dotyczące projektu listy przyjmują pracownicy Biura Gospodarki Komunalnej i Środowiska  w pokoju nr 19 w okresie wywieszenia listy tj. od 01 listopada do 15 listopada 2019 roku.

 

LISTA OSÓB UPRAWNIONYCH DO PRZYDZIAŁU LOKALU SOCJALNEGO

SPORZĄDZONA NA PODSTAWIE WNIOSKÓW ZWERYFIKOWANYCH W OKRESIE OD 01 WRZEŚNIA DO 31 PAŹDZIERNIKA 2019 ROKU *.

 

Imię i nazwisko

Liczba osób wspólnie ubiegających się o przydział lokalu

Punktacja

Elżbieta Dzięgała

1

175

Ryszard Zyguła

1

170

Tadeusz Reclaf

1

130

Żaneta Fiuk

1

150

Adam Bauch

1

70

Jan Krawiec

1

60

Krzysztof Strzelecki

1

60

Waldemar Małek

1

60

Jerzy Jaworski

1

30

Jerzy Siwiec

1

-65

 

*Lista nie obejmuje gospodarstw domowych oczekujących na przydział lokalu na mocy wyroku eksmisyjnego.

Skargi, wnioski i odwołania dotyczące projektu listy należy składać w Biurze Obsługi Intersanta  w okresie wywieszenia listy tj. od 01 listopada do 15 listopada 2019 roku.

 

 

 

Autor: olek