LISTA OSÓB UPRAWNIONYCH DO PRZYDZIAŁU LOKALU Z UMOWĄ NAJMU SOCJALNEGO

22.11.2021

LISTA OSÓB UPRAWNIONYCH DO PRZYDZIAŁU LOKALU
Z UMOWĄ NAJMU SOCJALNEGO

SPORZĄDZONA NA PODSTAWIE WNIOSKÓW ZWERYFIKOWANYCH W OKRESIE  OD 01 WRZEŚNIA DO 31 PAŹDZIERNIKA 2021 ROKU *

 

 

 

Imię i nazwisko

Liczba osób wspólnie ubiegających się o przydział lokalu

punktacja

1.

RĘKOŚ MALWINA

1

400

2.

MARCINIAK MACIEJ

1

300

3.

WOJTKOWIAK ADAM

1

300

4.

JAWORSKI JERZY

1

245

5.

GIERTUGA MAŁGORZATA

1

210

6.

WIKLAK JERZY

1

210

7.

SIENKIEWICZ ADAM

1

210

8.

RZEŹNIK ANDRZEJ

1

210

9.

KUPPE JACEK

1

210

10.

GĘSIOREK RYSZARD

1

210

11.

DOBRZYŃSKI ARTUR

1

180

12.

WASZKIEL PAWEŁ

1

160

13.

DASZKIEWICZ ELŻBIETA

1

160

14.

MAŁECKA MAGDALENA

1

160

15.

SOBCZAK TADEUSZ

1

145

16.

PRZYBYLSKI DARIUSZ

1

130

17.

MAŁECKA KRYSTYNA

1

120

18.

KRASICKI STANISŁAW

1

80

19.

KUSIK TADEUSZ

1

70

1.

WOROCH SYLWIA

5

160

 

*Lista nie obejmuje gospodarstw domowych oczekujących na przydział lokalu na mocy wyroku eksmisyjnego.

   /-/ Z up. Burmistrza

                                                                                                                      Marta Panicz - Szajnkenig

                                                                                                                          I Zastępca Burmistrza

 

 

 

Sporządzono:

Wschowa, 18/11/2021r

Autor: olek