Likwidacja Kasy w Urzędzie Miasta i Gminy Wschowa

04.10.2019

Tylko do końca tygodnia przyjmowane będą opłaty w kasie w Urzędzie Miasta i Gminy Wschowa. Już od początku miesiąca mieszkańcy mogą dokonywać wpłat w kilku innych miejscach.

Likwidacja kasy to proces, jaki odbywa się w wielu instytucjach samorządowych, związany z coraz większym dostępem do płatności mobilnych. Kilka lat temu na podobne rozwiązanie zdecydowało się chociażby starostwo powiatowe we Wschowie. Od poniedziałku, 7 października, mieszkańcy w Urzędzie zapłacą tylko przy użyciu kart płatniczych za wszystkie opłaty skarbowe ponoszone w Urzędzie Stanu Cywilnego. Możliwość płatności mobilnych zorganizowane są także w Straży Miejskiej, gdzie kartą zapłacimy za mandaty, opłaty abonamentowe, dodatkowe oraz skarbowe.

W sposób tradycyjny, czyli gotówką, a także przy użyciu karty mieszkańcy opłaty z tytułu najmu lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży i pomieszczeń gospodarczych mogą dokonywać w siedzibie Spółki Komunalnej na ul. Daszyńskiego 10 we Wschowie.

Dodatkowo Gmina Wschowa podpisała umowę z Pocztą Polską, na mocy której wszystkie opłaty poczynione na poczet podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego, od środków transportowych, opłat za zajęcie pasa drogowego, umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, opłaty skarbowej, grzywien i mandatów, opłat za usunięcie drzew i krzewów, opłaty adiacenckiej, renty planistycznej i opłat pobieranych na podstawie decyzji administracyjnych można uiszczać bez opłat we wszystkich placówkach pocztowych na terenie naszego kraju.

Jednocześnie przypominamy o możliwości dokonywania wpłat przy użyciu bankowości elektronicznej na podane poniżej numery kont. Każdy podatnik na decyzji o wymiarze podatku otrzymuje także informacje o swoim indywidualnym numerze konta, zachęcamy do wpłaty na ten rachunek.

 

WYKAZ NUMERÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH, NA KTÓRE NALEŻY DOKONYWAĆ WPŁAT NA RZECZ GMINY WSCHOWA

39 8669 0001 0008 7258 2000 0027

podatki (od nieruchomości, rolny, od środków transportu, leśny)

czynsze rolnicze

opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu

opłata targowa

opłata miejscowa

opłata eksploatacyjna

opłata za zajęcie pasa drogowego

inne opłaty

 

60 8669 0001 2011 0008 7258 0017

najem lokalu mieszkalnego

najem lokalu użytkowego

najem garażu,

najem pomieszczeń gospodarczych.

 

28 8669 0001 2011 0008 7258 0011

sprzedaż nieruchomości

użytkowanie wieczyste gruntów

najmy i dzierżawy

przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

 

80 8669 0001 2011 0012 8919 0001

Podatki przekazywane przez Urzędy Skarbowe

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych

Subwencje

Dotacje

77 8669 0001 2011 0008 7258 0002 - mandaty

66 8669 0001 2011 0008 7258 0006 - opłata parkingowa

31 8669 0001 0008 7258 2000 0462 - opłata skarbowa

41 8669 0001 0008 7258 4000 0033 - wadia z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania umowy

33 8669 0001 2011 0008 7258 0018 - wadia – sprzedaż mienia, najmy

47 8669 0001 2011 0012 8919 0013 - opłaty za korzystanie z sieci wodnej i kanalizacyjnej

Autor: olek