Kontrola posesji ujawniła szereg nieprawidłowości

07.02.2018
 nieprawidłowa gospodarkę odpadami ciekłymi

W dniu 07 lutego 2017 roku w związku z zgłoszeniem, funkcjonariusze straży miejskiej przeprowadzili kontrole jednej z posesji w miejscowości Siedlnica.

Na miejscu ujawniono szereg nieprawidłowości miedzy innymi nieprawidłową gospodarkę odpadami ciekłymi, naruszenie ustawy o recyklingu pojazdów oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Za nieprawidłową gospodarkę odpadami ciekłymi właściciel posesji został ukarany mandatem karnym. Ponadto zobowiązano do usunięcia wszystkich niesprawiedliwości.

Straż Miejska Wschowa

Autor: straz_miejska