Kontrola palenisk - Pierwsze pobranie próbek popiołu !!

26.02.2020

Straż Miejska we Wschowie już od kilku lat prowadzi działania związane z kontrolą zabronionego spalania odpadów w instalacjach przydomowych. Jak do tej pory nie było konieczności pobierania próbek popiołu. Posesja, na której pobrano próbę była już kilka razy kontrolowana. Wcześniejsze kontrole strażników naocznie nie ujawniły nieprawidłowości. Zgłoszenia jednak nadal się pojawiały i w dniu 26.02.2020r. podczas kontroli paleniska z komina wydobywał się ciemny dym o nieokreślonym zapachu. Dlatego też pobrano próbkę, aby potwierdzić lub wykluczyć ewentualne spalanie zabronionych materiałów.
Po otrzymaniu wyników zostanie podjęta decyzja o dalszym postępowaniu w przedmiotowej sprawie.
W ramach działań w zakresie ochrony środowiska Straż Miejska we Wschowie w 2019 roku przeprowadziła 275 kontroli palenisk w zakresie zabronionego termicznego przekształcania odpadów w instalacjach przydomowych. Ujawniono 104 wykroczenia, z czego 70 zakończyło się pouczeniem, nałożono 32 mandaty karne oraz 2 sprawy przekazano do innych instytucji.

 

Straż Miejska Wschowa

Autor: straz_miejska