Konsultacje społeczne w sprawie Programu współpracy Gminy Wschowa z organizacjami pozarządowymi na rok 2023

27.09.2022
Trwają konsultacje społeczne w sprawie Programu współpracy Gminy Wschowa z organizacjami pozarządowymi na rok 2023. Do 7 października br. organizacje pozarządowe mogą zgłaszać swoje uwagi do projektu programu współpracy z Gminą Wschowa na 2023 rok. Projekt uchwały załączony został do Zarządzenia Burmistrza Wschowy (w załączeniu) opublikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej. Z przebiegu konsultacji zostanie sporządzony protokół. Ustalenia zostaną opublikowane na stronie internetowej Gminy Wschowa oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.
 
Zachęcamy organizacje działające na terenie gminy do zgłaszania uwag oraz opinii – to od Was zależy kierunek współpracy, jaki obierzemy w przyszłym roku!
Do pobrania: 
PDF icon 4794_akt.pdf (0.46 MB)
Pobierz PDF

Autor: kamila