Konkurs na prowadzenie Prowadzenie Dziennego Domu „Senior+” we Wschowie w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku

23.11.2021

Ogłaszamy otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2022 zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą „Prowadzenie Dziennego Domu „Senior+” we Wschowie w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.”

 

Wysokość środków: na realizację prowadzenia DDS+” we Wschowie w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022r. w projekcie uchwały budżetowej Gminy Wschowa na 2022 rok zaplanowano środki finansowe w wysokości 312 598,00 zł Środki te są przeznaczone na utrzymanie lokalu i mediów DDS+, w tym przewidywana jest ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego "Senior +" na lata 2021 – 2025 kwota 144 000,00 zł.

 

https://prawomiejscowe.pl/MiastoiGminaWschowa/document/781781/Zarz%C4%85dzenie-B_0050_170_2021

 

Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Wschowa, ul. Rynek 1, 67–400 Wschowa, w Biurze Obsługi Interesanta pok. nr 7 na parterze lub przesłać przesyłką pocztową lub kurierską w terminie do dnia 13 grudnia 2021 r

Autor: dominika