Kolejne kamery monitoringu miejskiego

20.10.2022
Od dnia 19 października 2022 roku system monitoringu wizyjnego został rozbudowany o kolejne trzy kamery.
Jedna z nich to kamera posiadająca trzy obiektywy i umiejscowiona została na byłym budynku Powiatowego Biura Pracy przy ul. Łaziennej we Wschowie. Kamera ta monitoruje tern ul. Rzeźnickiej , ul. Łaziennej oraz parking i ulicę na tyłach miejskiego ratusza. Kolejne dwie kamery zostały zamontowane na ul. Kopernika we Wschowie na budynku po byłym Gimnazjum. Kamery te monitorują plac wokół tego budynku.
Jesteśmy przekonani, iż inwestowanie monitoring przynosi wiele korzyści dla poprawy ładu i porządku publicznego na terenie Miasta i Gminy Wschowa. Przypominamy, iż to już droga rozbudowa systemu monitoringu w 2022 roku . W marcu 2022 roku uruchomiono kamery na ul. Nowej we Wschowie.
Rozbudowa systemu monitoringu została sfinansowana z środków pochodzących z budżetu Gminy Wschowa .
 
Straż Miejska Wschowa
Foto: Straż Miejska Wschowa

Autor: kamila