Jednorazowy zasiłek dla osób z Ukrainy/одноразової допомоги в розмірі 300 злотих на одну особу

21.03.2022

Od poniedziałku obywatele Ukrainy, którzy posiadają numer PESEL będą mogli w Ośrodku Pomocy Społecznej Ubiegać się o jednorazowe świadczenie 300 zł na osobę, które przyznawane będzie niezależnie od dochodu. Świadczenie ma pokryć podstawowe koszty związane z zakupem odzieży, żywności, środki higieny osobistej czy opłaty. Wnioski przyjmowane będą w godzinach otwarcia Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Klasztorna 3 tj.:

- Poniedziałek 7.00 – 16.00

- Wtorek – Czwartek 7.00 - 15.00

- Piątek 7.00 - 14.00

Świadczenie przysługuje obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, obywatelom Ukrainy posiadającym Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, małżonkom obywateli Ukrainy, o ile przybyli oni na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, dzieciom obywateli wymienionych w pkt 1, 2 i 3.

Wzór wniosku zamieszczony jest na stronie internetowej www.wschowa.pl

З понеділка 21 березня громадяни України, які вже отримали PESEL , зможуть звернутись в Управління Соцзахисту ( Ośridek Pomocy Społecznej ) для отримання одноразової допомоги в розмірі 300 злотих на одну особу, незалежно від її доходів. Отримані кошти мають частково компенсувати витрати  на одяг, продукти та засоби гігієни.

Заяви на отримання допомоги будуть прийматись в Управлінні Соцзахисту по улиці Клашторна, 3 ( u.Klasztorna , 3 ):

понеділок 7.00 - 16.00

вівторок - четвер 7.00 - 15.00

п'ятниця 7.00 - 14.00

Дана грошова допомога надається громадянам України, які прибули на територію Польщі безпосередньо з території України в зв'язку з військовими діями в їх країні, також громадянам України,які мають карту поляка та прибули на територію Польщі разом з членами своїх сімей внаслідок війни в Україні, а також їх дітям.

Взірець заяви розміщений в інтернеті на сторінці www.wschowa.pl

Autor: olek