INFORMACJA W SPRAWIE OŚWIADCZEŃ DOT. SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO W RAMACH PROGRAMU "GRANTY PPGR..."

25.05.2023

Szanowni Państwo, 

zgodnie z Umową darowizny, w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”, każdy obdarowany zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, w którym potwierdza posiadanie i użytkowanie sprzętu komputerowego zgodnie z przeznaczeniem.

Oświadczenie składa rodzic lub pełnoletni uczeń, z którym zawarta była umowa. W przypadku osiągnięcia pełnoletniości przez ucznia od czasu podpisania umowy z rodzicem, oświadczenie nadal podpisuje rodzic.

Oświadczenie o zachowaniu trwałości projektu tj. posiadaniu i użytkowaniu sprzętu otrzymanego w ramach programu zgodnie z przeznaczeniem, należy dostarczyć do Biura Obsługi Interesanta w Urzędzie Miasta i Gminy Wschowa, ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa, w godzinach pracy Urzędu, do dnia 30 czerwca 2023 r.

W załączeniu wzór oświadczenia.

 

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

 

https://gminawschowa.pl/news/informacja-w-sprawie-o%C5%9Bwiadcze%C5%84-dot-sprz%C4%99tu-komputerowego-w-ramach-programu-granty-ppgr

 

Do pobrania: 

Autor: kamila