Informacja w sprawie oświadczeń dot. sprzętu komputerowego w ramach programu "Granty PPGR..."

31.01.2023
Szanowni Państwo, 
beneficjenci sprzętu komputerowego są zobowiązani do składania oświadczeń, w których potwierdzają posiadanie i użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem odebranego w 2022 r. sprzętu komputerowego.
Oświadczenia należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Wschowa odpowiednio w terminach:
 
I –    do 30 czerwca 2023 roku – oświadczenia należy złożyć w m-cu czerwcu 2023r.,
II –   do 31 grudnia 2023 roku – oświadczenia należy złożyć w m-cu grudniu 2023r.,
III –  do 30 czerwca 2024 roku – oświadczenia należy złożyć w m-cu czerwcu 2024r.,
IV –  do 31 grudnia 2024 roku – oświadczenia należy złożyć w m-cu grudniu 2024r.
 
Szczegółowe informacje zostaną przekazane w czerwcu br.

Autor: kamila