Informacja o dodatku węglowym

19.09.2022
Ośrodek Pomocy Społecznej we Wschowie od dnia wejścia w życie ustawy o dodatku węglowym realizuje zadania wynikające z nowych przepisów.
W tym czasie spłynęło już 2425 wniosków, z których zweryfikowanych zostało 2158, a 1950 osób otrzymało już informację o przyznaniu dodatku węglowego.
Dodatek węglowy to świadczenie w wysokości 3 tys. złotych jakie rząd przeznaczył dla gospodarstw domowych, w których podstawowym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków. W myśl ustawy za paliwo stałe uznaje się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.
W Gminie Wschowa realizacją wypłaty tego świadczenia zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej.
Od dnia rozpoczęcia przyjmowania wniosków do OPS zwróciło się 2425 mieszkańców naszej gminy. Dwa tysiące sto pięćdziesiąt osiem wniosków zostało już zweryfikowanych, ale aby móc te środki wypłacić wciąż potrzeba pieniędzy.
- Chociaż już w środę odbyła się sesja Rady Miejskiej we Wschowie, podczas której radni zabezpieczyli w budżecie środki przeznaczone na realizację ustawy o dodatku węglowym, wciąż nie mamy tych środków fizycznie na koncie OPS. Czekamy aż Ministerstwo Klimatu i Środowiska przekaże pieniądze Lubuskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu, który następnie dokona przelewów do urzędów gmin. Gdy tylko te środki pojawią się na koncie OPS rozpoczniemy wypłaty, o czym natychmiast poinformujemy mieszkańców– mówi Monika Domeracka, dyrektor Ośrodka Pomocy we Wschowie.Lubuski Urząd Wojewódzki wciąż czeka na przelew z Ministerstwa. Mamy nadzieję, że już na początku przyszłego tygodnia rozpoczniemy wypłaty dodatku.

Przypominamy, że wniosek o dodatek węglowy można składać do 30 listopada. 

Autor: olek