Informacja o świadczeniach z OPS

17.07.2019

17 maja 2019 r. została opublikowana nowelizacja ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Zgodnie z nowymi zasadami, od 1 lipca program Rodzina 500+ obejmie wszystkie dzieci do 18. roku życia bez względu na dochód rodziny.Świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu, opiekunowi prawnemu oraz dyrektorowi domu pomocy społecznej.Na dziecko, na które obecnie nie jest pobierane świadczenie wychowawcze, wniosek powinien być złożony w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r. Oznacza to, że tylko złożenie wniosku do końca września 2019 r. gwarantuje, że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach zostanie wypłacone z wyrównaniem od lipca. Jeśli wniosek zostanie złożony po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.Osoby, które mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r., składają od 1 lipca 2019 r. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci. W ten sposób otrzymają od 1 lipca prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają 500+), natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019 r.).

Od 1 lipca 2019 r. prawo do świadczenia wychowawczego nie będzie już uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica  - w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko.

Przyznanie świadczenia wychowawczego nie będzie ustalane w drodze decyzji administracyjnej. Wnioskodawca otrzyma informację o przyznaniu świadczenia na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej, natomiast w przypadku braku adresu e-mailowego osoba ta będzie mogła odebrać informację o przyznaniu świadczenia w postaci papierowej. Nieodebranie informacji nie ma wypływu na wypłatę świadczenia.

Ponadto, od 1 lipca rodzice będą mieli 3 miesiące od urodzenia dziecka na złożenie wniosku, aby otrzymać 500+ z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka.

Wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego na nowych zasadach, jak również wnioski o przyznanie zasiłku rodzinnego, świadczenia Dobry start i świadczenia z funduszu alimentacyjnego będzie można składać drogą elektroniczną od 1 lipca (odpowiedniopoprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS), a od1 sierpnia drogą tradycyjną (w Ośrodku Pomocy Społecznej we Wschowie, ul. Klasztorna 3 lub listownie - pocztą).

W związku z powyższym, w Ośrodku Pomocy Społecznej we Wschowie pełnione będą dodatkowe dyżury przyjęć interesantów:

- w każdy poniedziałek tygodnia w okresie od 05.08.2019r. do 30.09.2019r. Ośrodek czynny będzie do godziny 18.00;

- dodatkowe dyżury pełnione będą także w soboty: 03.08.2019r.; 10.08.2019r.; 17.08.2019r.; 24.08.2019r.; 31.08.2019r.; 07.09.2019r.; 14.09.2019r.; 21.09.2019r.; 28.09.2019r.
– w godzinach od 7.00 do 14.00.

W celu uniknięcia oczekiwania na złożenie wniosku można umówić się
na konkretną datę i godzinę złożenia wniosku. Prosimy o kontakt osobisty
w sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie lub pod numerem telefonu 65 540 25 25. Zapisy przyjmowane będą od dnia 01.07.2019r.

Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie: www.opswschowa.com.pl

Autor: olek