II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie gminne

06.09.2023

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie gminne, który odbędzie się dnia 16 października 2023 r. o godzinie 12.30w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy we Wschowie, przy ul. Rynek 1, w Sali Posiedzeń, I piętro.

 

 

Oznaczenie przedmiotu przetargu wg danych z ewidencji gruntów i KW

 

1)  Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie Wschowa, przy ul. Jesionowej, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 137/8 o powierzchni 0,0920 ha, objęta księgą wieczystą nr ZG1W/00008178/6.

Cena wywoławcza nieruchomości: 91.000,00 zł brutto (73.983,74 zł netto)

Wadium: 9.100,00zł

Minimalne postąpienie: 910,00 zł

                   

2)  Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie Wschowa, przy ul. Jesionowej, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 137/7 o powierzchni 0,0911 ha, objętej księgą wieczystą nr ZG1W/00008178/6.

Cena wywoławcza nieruchomości: 90.000,00 zł brutto (73.170,73 zł netto)

Wadium: 9.000,00zł

Minimalne postąpienie: 900,00 zł

 

3)  Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie

Wschowa, przy ul. Jesionowej, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków numerami działek 137/6, 115/10  o łącznej powierzchni 0,0806 ha, objętej księgą wieczystą nr ZG1W/00008178/6.

Cena wywoławcza nieruchomości: 79.000,00 zł brutto (64.227,64 zł netto)

Wadium: 7.900,00zł

Minimalne postąpienie: 790,00 zł           

 

4)   Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie Wschowa, przy ul. Magnoliowej, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 137/3  o powierzchni 0,0911 ha, objęta księgą wieczystą nr ZG1W/00008178/6.

Cena wywoławcza nieruchomości: 90.000,00 zł brutto (73.170,73 zł netto)

Wadium: 9.000,00zł

Minimalne postąpienie: 900,00 zł

 

5)   Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie Wschowa, przy ul. Magnoliowej, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków numerami działek 137/2 i 116/4  o łącznej powierzchni 0,0948 ha, objęta księgą wieczystą nr ZG1W/00008178/6.

Cena wywoławcza nieruchomości: 93.000,00 zł brutto (75.609,76 zł netto)

Wadium: 9.300,00zł

Minimalne postąpienie: 930,00 zł

 

Szczegółowe informacje w załącznikach. 

Autor: kamila