I ustny przetarg ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych w dniu 17 października 2022 r.

12.09.2022

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa

ogłasza I ustny przetarg ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych

na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie gminne, który odbędzie się dnia 17 października 2022 r. o godzinie 12.30 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy we Wschowie, przy ul. Rynek 1, w Sali Posiedzeń, I piętro.

 

Oznaczenie przedmiotu przetargu wg danych z ewidencji gruntów i KW

Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie Wschowa, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków numerem działek 430/4
i 430/5
o łącznej powierzchni 0,0240 ha, objęta księgą wieczystą nr ZG1W/00005267/6.

Przetarg jest ograniczony do właścicieli działek sąsiadujących z działkami 430/4
i 430/5 tj. do właścicieli działek nr: 431, 430/3, 428/7, 428/6.

 

Cena wywoławcza nieruchomości: 26.000,00 zł netto (31.980,00 zł brutto)

Wadium: 2.600,00 zł

Minimalne postąpienie: 260,00 zł

 

Więcej informacji w "Ogłoszeniu" i "Wyciągu" do pobrania poniżej. 

Do pobrania: 
PDF icon Ogłoszenie (0.25 MB)
Pobierz PDF
PDF icon Wyciąg (0.14 MB)
Pobierz PDF

Autor: kamila