Gmina pozyskała środki na nowe programy w OPS

23.04.2021

Gmina Wschowa uzyskała wsparcie na realizację dwóch programów Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 (w wys. 73.434,90 zł) oraz „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 (w wys. 62.424,00 zł). Programy są finansowane z Funduszu Solidarnościowego i mają na celu poprawę sytuacji osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Realizatorem programów będzie Ośrodek Pomocy Społecznej we Wschowie - w okresie od kwietnia 2021 r. do grudnia 2021 r.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” adresowany jest do osób posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne. Program zakłada wsparcie w zakresie wykonywania codziennych aktywności (zakupy, spacery, sprawy urzędowe) oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym (wizyty w muzeum, bibliotece, seanse kinowe, jarmarki, itp.).

Program „Opieka wytchnieniowa” kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności /lub osobami z orzeczeniami równoważnymi/.

Szczegóły dotyczące realizacji programów oraz wzory formularzy dla osób ubiegających się o przyznanie wsparcia, zostaną wkrótce opublikowane na stronie: www.opswschowa.com.pl. Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie: nr tel. 65 540 88 07 lub 661 440 091.

Autor: olek