Finał Szkolnego Konkursu w SOSW we Wschowie

17.05.2023

W dniu 17 maja 2023 roku w Specjalnym Ośrodku Szklono Wychowawczym we Wschowie odbył się Finał Szkolnego Konkursu BRD.
Cel tego konkursu to popularyzacja zasad ruchu drogowego w szczególności przepisów dotyczących poruszania się rowerem i ruchu pieszych.
Uczestnicy w części teoretycznej rywalizowali miedzy sobą odpowiadając na pytania z zakresu przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym.

W drugiej części natomiast rywalizacja przeniosła się do miasteczka ruchu drogowego, gdzie zawodnicy pokonywali tor przeszkód na rowerach.

Zwycięscy szkolnych eliminacji będą reprezentować SOSW w zawodach BRD wyższego stopnia.
Już od kilku lat Straż Miejska we Wschowie bierze czynny udział w tych zmaganiach i pomaga w przeprowadzeniu konkursu.

Autor: straz_miejska