Festiwal Piosenki Ekologicznej - „Ekologię praktykujesz, w zdrowie inwestujesz!!!”

10.09.2018

Regulamin

Festiwalu Piosenki Ekologicznej

pod hasłem

„Ekologię praktykujesz, w zdrowie inwestujesz!!!”

 

I. Organizator festiwalu

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa, Straż Miejska Wschowa, Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o., Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie.

II. Cel konkursu

Wzbudzanie u dzieci proekologicznych wzorców zachowań i kształtowanie postaw przyjaznych środowisku.

III. Miejsce i termin

1. Festiwal odbędzie się w Zamku Królewskim we Wschowie plac Zamkowy 7,

w dniu 09 października 2018r. o godz. 11.30.

IV. Przedmiot konkursu

1. Teksty piosenek powinny być związane z ekologią(preferowane polskie przeboje).

2. Dopuszcza się wykonanie utworów: a/capella, z akompaniamentem, z podkładem z kasety lub płyty CD.

3. Organizator prosi o przekazanie najpóźniej na 10 minut przed rozpoczęciem festiwalu potrzebnych podkładów muzycznych z dokładnym opisem.

4. Czas trwania występu zespołu lub solisty – max 5 minut.

V. Uczestnicy festiwalu

1. W konkursie biorą udział dzieci w wieku przedszkolnym, uczniowie szkół podstawowych, gimnazjum i szkół średnich z Gminy Wschowa.

2. Szkoła może być reprezentowana przez jeden zespół i jednego solistę.

VI. Ocena

1. Konkurs oceniany będzie w trzech kategoriach:

I kat. przedszkola

II kat. szkoły podstawowe

III kat. gimnazja i szkoły średnie

2. Planowany skład Jury:

- Przewodniczący – Waldemar Skrzypczak - UMiG Wschowa

- członek – Witold Skorupiński - Straż Miejska Wschowa

- członek – Zbigniew Iłowski – CKiR we Wschowie.

- członek – Piotr Dziełakowski – Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o.

VII. Terminy.

1. Termin nadsyłania zgłoszeń do dnia 05.10.2018r. do godz. 15.00 na adres:

Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o. ul. Daszyńskiego 10,

67-400 Wschowa, lub tel. 65 540 84 56

lub piotr [dot] dzielakowskiatsk [dot] wschowa [dot] pl

2. Zgłoszenie powinno zawierać opis: adres i telefon szkoły lub przedszkola, nazwisko opiekuna, imienna lista solistów , nazwę zespołu (skład zespołu), tytuł piosenki.

3. Podsumowanie i ogłoszenie wyników festiwalu nastąpi po zakończeniu festiwalu.

VIII. Postanowienia końcowe.

1. Do konkursu mogą przystąpić uczestnicy, którzy zapoznali się z Regulaminem festiwalu.

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie festiwalu . Zmiany opublikowane zostaną na stronie www.wschowa.pl, www.strazmiejska.wschowa.pl i www.sk.wschowa.pl lub ogłoszone podczas festiwalu.

4. Zgłoszenie do festiwalu uważane będzie za uznanie warunków regulaminu oraz wyrażenie zgody na publikowanie danych osobowych.

5. Uczestnicy festiwalu, których występ okaże się najlepsze otrzymają nagrody rzeczowe.

6. Szczegółowe informacje Piotr Dziełakowski pod numerem tel. 667 135 304.

Organizator

Do pobrania: 

Autor: straz_miejska