Działki na sprzedaż - Wygnańczyce, Osowa Sień, Siedlnica

27.05.2020

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa

ogłasza I ustny przetarg nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie gminne, który odbędzie się dnia

07 lipca 2020 r. o godzinie 12.30

w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy we Wschowie, przy ul. Rynek 1, w Sali Gotyckiej, parter.

 

Oznaczenie przedmiotu przetargu wg danych z ewidencji gruntów i KW

1)    Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie Wygnańczyce, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 141/3 o powierzchni 0,3035 ha, została przeznaczona do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego zgodnie z zarządzeniem nr 19/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa z 10 lutego 2020 r., na podstawie uchwały Rady Miejskiej we Wschowie nr XXV/204/08 z 26 czerwca 2008 roku. Objęta jest księgą wieczystą nr ZG1W/00021277/7. Działka jest wolna od obciążań wieczystoksięgowych.

Cena wywoławcza nieruchomości: 93.357,00 zł brutto (75.900,00 zł netto)

 Wadium: 9.335,70 zł

 Minimalne postąpienie: 940,00 zł

2)    Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie Wygnańczyce, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 141/2 o powierzchni 0,3006 ha, została przeznaczona do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego zgodnie z zarządzeniem nr 19/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa z 10 lutego 2020 r., na podstawie uchwały Rady Miejskiej we Wschowie nr XXV/204/08 z 26 czerwca 2008 roku. Objęta jest księgą wieczystą nr ZG1W/00021277/7. Działka jest wolna od obciążań wieczystoksięgowych.

Cena wywoławcza nieruchomości: 92.496,00 zł brutto (75.200,00 zł netto)

Wadium: 9.249,60 zł

Minimalne postąpienie: 930,00 zł

3)    Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie Wygnańczyce, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 141/1 o powierzchni 0,3048 ha, została przeznaczona do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego zgodnie z zarządzeniem nr 19/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa z 10 lutego 2020 r., na podstawie uchwały Rady Miejskiej we Wschowie nr XXV/204/08 z 26 czerwca 2008 roku. Objęta jest księgą wieczystą nr ZG1W/00021277/7. Działka jest wolna od obciążań wieczystoksięgowych.

Cena wywoławcza nieruchomości: 93.726,00 zł brutto (76.200,00 zł netto)

Wadium: 9.372,60 zł

Minimalne postąpienie: 940,00 zł

4)    Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie Osowa Sień, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 338/21 o powierzchni 0,0665 ha, została przeznaczona do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego zgodnie z zarządzeniem nr 19/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa z 10 lutego 2020 r., na podstawie uchwały Rady Miejskiej we Wschowie nr IX/84/19 z 26 września 2019 roku. Objęta jest księgą wieczystą nr ZG1W/00021890/0. Działka jest wolna od obciążań wieczystoksięgowych.

Cena wywoławcza nieruchomości: 20.541,00 zł brutto (16.700,00 zł netto)

Wadium: 2.054,10 zł

Minimalne postąpienie: 210,00 zł

5)    Nieruchomość zabudowana położona w obrębie Osowa Sień, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 338/15 o powierzchni 0,0395 ha, została przeznaczona do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego zgodnie z zarządzeniem nr 19/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa z 10 lutego 2020 r., na podstawie uchwały Rady Miejskiej we Wschowie nr IX/84/19 z 26 września 2019 roku. Objęta jest księgą wieczystą nr ZG1W/00021890/0. Działka jest wolna od obciążań wieczystoksięgowych.

Cena wywoławcza nieruchomości: 7.380,00 zł brutto (6.000,00 zł netto)

Wadium: 738,00 zł

Minimalne postąpienie: 80,00 zł

6)    Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie Siedlnica, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 746 o powierzchni 0,1714 ha, została przeznaczona do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego zgodnie z zarządzeniem nr 19/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa z 10 lutego 2020 r., na podstawie uchwały Rady Miejskiej we Wschowie nr IX/84/19 z 26 września 2019 roku. Objęta jest księgą wieczystą nr ZG1W/00004613/0. Działka jest wolna od obciążań wieczystoksięgowych.

Cena wywoławcza nieruchomości: 63.345,00 zł brutto (51.500,00 zł netto)

Wadium: 6.334,50 zł

Minimalne postąpienie: 640,00 zł

7)    Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie Siedlnica, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 1219 o powierzchni 0,1832 ha, została przeznaczona do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego zgodnie z zarządzeniem nr 19/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa z 10 lutego 2020 r., na podstawie uchwały Rady Miejskiej we Wschowie nr IX/84/19 z 26 września 2019 roku. Objęta jest księgą wieczystą nr ZG1W/00004613/0. Działka jest wolna od obciążań wieczystoksięgowych.

Cena wywoławcza nieruchomości: 67.650,00 zł brutto (55.000,00 zł netto)

Wadium: 6.765,00 zł

Minimalne postąpienie: 680,00 zł

Szczegóły znajdziesz TUTAJ

 

Autor: s.ps