Działki na sprzedaż

13.05.2020

Sprzedaż nieruchomości

działek w rejonie ul. Obrońców Warszawy, obręb Wschowa

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa

ogłasza IV ustny przetarg nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiący mienie gminne, który odbędzie się dnia
22 czerwca 2020 r. o godzinie 12.30 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy we Wschowie, przy ul. Rynek 1,
w Sali Gotyckiej, parter.

Oznaczenie przedmiotu przetargu wg danych z ewidencji gruntów i KW

1)    Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie Wschowa, przy ul. Obrońców Warszawy, oznaczona
w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 2276/9 o powierzchni 0,0975 ha, została przeznaczona do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego zgodnie z zarządzeniem nr 140/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa z 15 lipca 2019 r., na podstawie uchwały Rady Miejskiej we Wschowie nr VII/67/19
z 06 czerwca 2019 roku. Objęta jest księgą wieczystą nr ZG1W/00003912/9. Działka jest wolna od obciążań wieczystoksięgowych.

Cena wywoławcza nieruchomości: 77.982,00 zł brutto (63.400,00 zł netto)

Wadium: 7.798,20 zł

Minimalne postąpienie: 780,00 zł

2)    Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie Wschowa, przy ul. Obrońców Warszawy, oznaczona
w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 2276/10 o powierzchni 0,0970 ha, została przeznaczona
do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego zgodnie z zarządzeniem nr 140/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa z 15 lipca 2019 r., na podstawie uchwały Rady Miejskiej we Wschowie nr VII/67/19
z 06 czerwca 2019 roku. Objęta jest księgą wieczystą nr ZG1W/00003912/9. Działka jest wolna od obciążań wieczystoksięgowych.

Cena wywoławcza nieruchomości: 71.586,00 zł brutto (58.200,00 zł netto)

Wadium: 7.158,60 zł

Minimalne postąpienie: 720,00 zł

3)    Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie Wschowa, przy ul. Obrońców Warszawy, oznaczona
w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 2276/11 o powierzchni 0,0894 ha, została przeznaczona
do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego zgodnie z zarządzeniem nr 140/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa z 15 lipca 2019 r., na podstawie uchwały Rady Miejskiej we Wschowie nr VII/67/19
z 06 czerwca 2019 roku. Objęta jest księgą wieczystą nr ZG1W/00003912/9. Działka jest wolna od obciążań wieczystoksięgowych.

Cena wywoławcza nieruchomości: 71.463,00 zł brutto (58.100,00 zł netto)

Wadium: 7.146,30 zł

Minimalne postąpienie: 720,00 zł

4)    Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie Wschowa, przy ul. Obrońców Warszawy, oznaczona
w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 2276/14 o powierzchni 0,0874 ha, została przeznaczona
do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego zgodnie z zarządzeniem nr 140/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa z 15 lipca 2019 r., na podstawie uchwały Rady Miejskiej we Wschowie nr VII/67/19
z 06 czerwca 2019 roku. Objęta jest księgą wieczystą nr ZG1W/00003912/9. Działka jest wolna od obciążań wieczystoksięgowych.

Cena wywoławcza nieruchomości: 64.575,00 zł brutto (52.500,00 zł netto)

Wadium: 6.457,50 zł

Minimalne postąpienie: 650,00 zł

5)    Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie Wschowa, przy ul. Obrońców Warszawy, oznaczona
w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 2276/15 o powierzchni 0,0830 ha, została przeznaczona
do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego zgodnie z zarządzeniem nr 140/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa z 15 lipca 2019 r., na podstawie uchwały Rady Miejskiej we Wschowie nr VII/67/19
z 06 czerwca 2019 roku. Objęta jest księgą wieczystą nr ZG1W/00003912/9. Działka jest wolna od obciążań wieczystoksięgowych.

Cena wywoławcza nieruchomości: 67.650,00 zł brutto (55.000,00 zł netto)

Wadium: 6.765,00 zł

Minimalne postąpienie: 680,00 zł

 

Opis przedmiotu przetargu

INFORMACJE OGÓLNE

Nieruchomości położone są w zachodniej części miasta Wschowa, przy ul. Obrońców Warszawy.

 

Działka nr 2276/9 położona w ciągu innych działek niezabudowanych, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, kształt działki nieregularny czworobok.

 

Działka nr 2276/10 położona w ciągu innych działek niezabudowanych, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, kształt działki nieregularny, zbliżony do trapezu.

 

Działka nr 2276/11 położona w ciągu innych działek niezabudowanych, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, kształt działki nieregularny, zbliżony do nieregularnego wieloboku.

 

Działka nr 2276/14 położona w ciągu innych działek niezabudowanych, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, kształt działki nieregularny, zbliżony do trapezu.