DOFINANSOWANIE NA REMONT ZABYTKÓW

13.05.2022

Od 2013 roku, na mocy uchwały podjętej przez Radę Miejską we Wschowie właściciele budynków wpisanych do rejestru zabytków mogą uzyskać dofinansowanie na prace związane z remontami obiektów. Termin składania wniosków o dotacje na przyszły rok upływa 30 listopada br.

Nasze miasto, dzięki wysiłku mieszkańców, od kilku lat może pochwalić się coraz większą liczbą odnowionych kamienic. Wiele budynku odzyskuje swój dawny blask. W staraniach o poprawę stanu technicznego i estetycznego zabytków może pomóc Gmina Wschowa. W myśl uchwały, właściciele budynków wpisanych do rejestrów zabytków (zarówno osoby fizyczne jak
i wspólnoty mieszkaniowe) mają możliwość ubiegać się o dofinansowanie prac remontowych lub prac przygotowujących do remontu.

Dofinansowanie może być udzielone na uzyskanie ekspertyz technicznych i konserwatorskich, przeprowadzenie badań konserwatorskich i architektonicznych, wykonywanie dokumentacji, ale także na konkretne prace takie jak odnowienie tynków, remont czy wymiana więźby dachowej, odnowienie okien i wiele innych. Szczegółowy wykaz zadań, na jakie można uzyskać dofinansowanie dostępny jest w uchwale nr XXVIII/323/13 Rady Miejskiej we Wschowie.

Ubiegając się o dofinansowanie do wniosku dołączyć należy:

- decyzję o wpisie obiektu do rejestru zabytków, którego dotyczą prace lub roboty;

- dokument potwierdzający tytuł prawny do władania zabytkiem;

- harmonogram oraz kosztorys inwestorski przewidywanych prac lub robót, ze wskazaniem źródeł ich finansowania;

- decyzję właściwego organu ochrony zabytków zezwalającej na przeprowadzenie prac lub robót;

- projekt i pozwolenie na budowę, gdy wniosek dotyczy prac lub robót przy zabytku nieruchomym lub programu prac, gdy wniosek dotyczy prac przy zabytku ruchomym.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości uzyskania dotacji udzielą pracownicy Referat Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta i Gminy Wschowa lub pod numerem 65 540 86 14.

Do pobrania: 
PDF icon uchwala_pdf_1.pdf (0.66 MB)
Pobierz PDF

Autor: kamila