Dodatkowe terminy składania wniosków o dodatek osłonowy w sołectwach gminnych

13.01.2022

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem dodatkiem osłonowym, Ośrodek Pomocy Społecznej we Wschowie – wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców gminy – informuje, że począwszy od 17.01.2022 r. będzie można składać wnioski o ustalenie prawa do powołanego świadczenia w sołectwach gminnych.

 

Poniżej harmonogram :

 

17.01.2022 r. – sala wiejska w Kandlewie – godziny 730 – 1200;

17.01.2022 r. – sala wiejska w Konradowie – godziny 1200 – 1600;

18.01.2022 r. – sala wiejska w Łysinach – godziny 730 – 1200;

19.01.2022 r. – sala wiejska w Nowej Wsi (dla mieszkańców Nowej Wsi i Hetmanic) – godziny 730 – 1500;

20.01.2022 r. – sala wiejska w Osowej Sieni – godziny 730 – 1200;

21.01.2022 r. – sala wiejska w Olbrachcicach (dla mieszkańców Łęgonia i Olbrachcic) – godziny 730 – 1400;

 

24.01.2022 r. – sala wiejska w Lginiu – godziny 730 – 1200;

24.01.2022 r. – sala wiejska w Siedlnicy – godziny 1200 – 1600;

25.01.2022 r. – sala wiejska w Tylewicach – godziny 730 – 1200;

26.01.2022 r. – sala przy kościele w Dębowej Łęce – godziny 730 – 1200;

27.01.2022 r. – sala wiejska w Przyczynie Dolnej – godziny 730 – 1200;

28.01.2022 r. – sala wiejska w Przyczynie Górnej – godziny 730 – 1200;

 

31.01.2022 r. – sala wiejska w Wygnańczycach – godziny 730 – 1200.

 

Jednocześnie przypominamy,  że wnioski o ustalenie prawa do dodatku osłonowego – poza wskazanymi powyżej terminami – można składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie osobiście (po uprzednim telefonicznym umówieniu terminu i godziny spotkania), umieszczając w skrzynce zamontowanej w przedsionku budynku lub przesyłając za pośrednictwem operatora pocztowego.

 

Autor: kamila