Do końca czerwca zadeklaruj źródła ciepła!

12.05.2022

Przypominamy, 1 lipca 2021 roku wszedł w życie obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Według danych z CEEP na koniec stycznia tylko 15% mieszkańców naszej gminy złożyło deklarację.

Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW należy zgłosić wypełniając deklarację. Obowiązek jej składania wynika z ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków. Deklarację należy złożyć w terminie 12 miesięcy od wejścia w życie ustawy (najpóźniej do 30.06.2022 r.).  Dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po 1 lipca, deklarację należy złożyć w terminie 14 dni. Każdy właściciel, czy  zarządca  budynku lub lokalu ma taki obowiązek. Dokument można złożyć przez Internet lub w wersji papierowej.

– W formie elektronicznej – przez stronę https://ceeb.gov.pl/.

– W formie papierowej – przesłać listownie bądź złożyć osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Wschowa.  

Autor: kamila