Darmowa pomoc prawna

19.03.2019

Na terenie naszej Gminy działa Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i mediacji prowadzony przez organizację pozarządową zlokalizowany we Wschowie, ul. Kopernika 7 (parter) prowadzony przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój” z Góry tel. tel.  691-018-303

 

czynny:

- poniedziałek od 13.00 do 17.30

- wtorek od 13.00 do 17.30

- środa od 13.30 do 18.00

(pierwsza środa miesiąca przeznaczona wyłącznie na świadczenie

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego)

- czwartek od 13.00 do 17.30

- piątek od 13.00 do 17.00

 

Rejestracja do w/w punktu poprzez kalendarz wizyt

http://siswir.pl/nieodplatna-pomoc-prawna-i-poradnictwo-obywatelskie/#punkty

 

Co obejmuje?
Pomoc prawna będzie polegała na:
•    poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
•    wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
•    pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;
•    sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

 

Jakiego zakresu prawa dotyczyć będzie nieodpłatna pomoc prawna?
Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:
•    prawa pracy,
•    przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
•    prawa cywilnego,
•    spraw karnych,
•    spraw administracyjnych,
•    ubezpieczenia społecznego,
•    spraw rodzinnych,
•    prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Autor: s.ps