Darmowa pomoc prawna

19.03.2019

Na terenie naszej Gminy działa Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej. Zlokalizowany jest przy ul. Kopernika 7 (budynek po Gimnazjum nr 1). Porady udzielane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 13:00 do 17:00. Punkt prowadzony przez organizację pozarządową Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej „CIVIS SUM” w Zielonej Górze. Z pomocy może skorzystać każdy, kto złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów pomocy odpłatnej.

W celu umówienia wizyty należy zarejestrować się w kalendarzu wizyt:

https://enpp.pl/ewidencja/event/reservation/52

lub telefonicznie

tel. 691-018-303 w godz. od 15.00 do 17.00.

Co obejmuje?
Pomoc prawna będzie polegała na:
•    poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
•    wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
•    pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;
•    sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

 

Jakiego zakresu prawa dotyczyć będzie nieodpłatna pomoc prawna?
Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:
•    prawa pracy,
•    przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
•    prawa cywilnego,
•    spraw karnych,
•    spraw administracyjnych,
•    ubezpieczenia społecznego,
•    spraw rodzinnych,
•    prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Autor: s.ps