Czwarta wędrówka Drogą św. Jakuba

11.06.2019

W miniony weekend 7-9 czerwca już po raz czwarty Stowarzyszenie „Czas A.R.T.” wraz z opiekunami ze Stowarzyszenia Przyjaciół Dróg św. Jakuba w Polsce zorganizowało wędrówkę wschowskim odcinkiem Wielkopolskiej Drogi św. Jakuba.

Odpowiadając na prośby ubiegłorocznych uczestników przejścia w tym roku spędziliśmy jeden cały dzień we Wschowie. Nie jest trudno ulec urokowi Wschowy, kiedy po mieście oprowadza dyrektor Muzeum Ziemi Wschowskiej Marta Małkus albo kustosz Dariusz Czwojdrak. Mamy wiele wyjątkowych zabytków, które tworzą klimat naszego miasta. Najliczniejszą grupę jak co roku stanowili pielgrzymi z Wrocławskiego Klubu Przyjaciół Camino oraz goście z Poznania. Pojawili się również goście ze Słupska, Turku, Legnicy, Konradowa, Włoszakowic i Wschowy. W sobotę po zwiedzaniu i wieczornej mszy św. w kościele p.w. św. Józefa korzystaliśmy z uprzejmości miejscowego proboszcza, który udostępnił nam salkę na spotkanie. Dzięki wsparciu lokalnych przedsiębiorców (W.Gierczak, K.Kamyszek i J.Kasperska) mogliśmy przyjąć naszych gości kolacją.

Nowym elementem na wschowskim odcinku są skrzynki ozdobione muszelkami. Znajdują się one w każdej miejscowości w wybranych przez nas miejscach otoczone troskliwą opieką mieszkańców. Każdy stempel ilustruje charakterystyczne dla danej miejscowości materialne dziedzictwo ziemi wschowskiej. Powszechnym zwyczajem pielgrzyma jest noszenie ze sobą tzw. Credentiala, czyli paszportu pielgrzyma, do którego zbiera się stemple jako ślad przebytej drogi. W planach Stowarzyszenia Czas A.R.T. jest wydanie folderu, który będzie umożliwiał zebranie pieczątek z wschowskiego odcinka. Folder zostanie wydany na okoliczność uroczystych obchodów Ogólnopolskiej Inauguracji Europejskich Dni Dziedzictwa we Wschowie zaplanowanych na 7 września tego roku.

W pierwszy dzień wędrówki w Wincentowie przy Kapliczce Braci Senft odbyła się msza św. odprawiona przez proboszcza Zbarzewa ks. Roberta Bacha. Dotarł tutaj również sołtys Osowej Sieni Krzysztof Michalewicz. Wincentowo to przysiółek tego sołectwa. Skrzynka z pieczęcią stanie niebawem również w Wincentowie, a w Osowej Sieni stoi już przy posesji miejscowego regionalisty Andrzeja Złoczewskiego. Obaj panowie towarzyszyli pielgrzymom w wędrówce z Wincentowa do Osowej Sieni.

W niedzielny poranek pielgrzymi udali się do kościoła p.w. św. Jerzego w Przyczynie Górnej, gdzie znana wschowska regionalistka i autorka wielu publikacji o ziemi wschowskiej - Pani Barbara Ratajewska zapoznała gości z historią wsi Przyczyna Górna oraz kryjącego zabytkowe freski kościoła p.w. św. Jerzego.

W tym roku pielgrzymi uczestniczyli w niedzielnej sumie w kościele p.w. św. Jakuba w Konradowie. Po mszy św. korzystali z gościny przygotowanej przez parafian i odpoczywali przed dalszą wędrówką schronieni przed upalnym słońcem. Przygotowana tutaj dla pielgrzymów wiata wraz z całym otoczeniem to oddolna inicjatywa miejscowych przedsiębiorców i parafian.

Nowe dzwony kościoła w Zamysłowie witały z daleka pielgrzymów przybywających do Zamysłowa. Pod kościołem p.w. św. Marii Magdaleny oczekiwali pielgrzymów mieszkańcy wsi. Większość uczestników zakończyła wędrówkę we Wilkowie. Kilka osób udało się w dalszą pielgrzymkę w kierunku Głogowa i Jakubowa.

Wędrówka Drogą św. Jakuba z Leszna do Wschowy i dalej do Głogowa to okazja do budowania dobrosąsiedzkich relacji. I tym razem korzystaliśmy z gościny opiekunów szlaku w Trzebinach, Państwa Doroty i Marka Wróblów. Pani Dorota opowiedziała pielgrzymom o historii Święciechowy i Trzebin, a w Niechłodzie przyjął nas sołtys wsi Pan Rafał Jóźwiak wraz z mieszkankami, które przygotowały posiłek dla pielgrzymów. Była również okazja do nawiązania bliższych relacji z aktywnym społeczeństwem dzielnicy Zatorza w Lesznie pod przewodnictwem znanej działaczki Hanny Wilczyńskiej oraz radnej Rady Miasta Aleksandry Petrus-Schmidt. Nie zabrakło także działaczy skupionych wokół Drogi św. Jakuba w Lesznie: Lidii Matuszewskiej oraz Ryszarda Koniecznego. Nasi goście i sprzymierzeńcy chcą wesprzeć wschowskie Stowarzyszenie WIP w walce o środki na małą architekturę miejską w ramach projektu OdLOTTOwa jazda. Czekamy na wznowienie działania aplikacji. Nasi goście to ludzie bardzo aktywni, chodzą, jeżdżą na rowerach, „kręcą dużo kilometrów” – chętnie podarują je Wschowie :)

Projekt "Wędrówki Drogą św. Jakuba" jest współfinansowany przez:
Narodowy Instytut Dziedzictwa
Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
Zarząd Województwa Lubuskiego
Gmina Wschowa

(Czas A.R.T.)

Autor: olek