Chroń swoje dane osobowe

02.12.2019

Ośrodek Pomocy Społecznej we Wschowie wielokrotnie przestrzegał mieszkańców gminy, zwłaszcza osoby starsze i niepełnosprawne, przed sposobami, jakimi posługują się oszuści, którzy chcą wyłudzić oszczędności – np. metoda na wnuczka, fałszywego pracownika socjalnego czy montera z gazowni.

Równie poważnym problem, jak kradzież oszczędności, jest wyłudzanie danych osobowych. Urząd Ochrony Danych Osobowych opracował najważniejsze zasady, których stosowanie wpłynie na bezpieczeństwo danych osobowych. Wśród w/w zasad znalazły się:

1. Rozważne udostępnianie danych o sobie w internecie.
2. Nie wnoszenie zastawu w postaci własnych dokumentów, w szczególności prawa jazdy, dowodu osobistego czy paszportu.
3. Uniknie przekazywania danych osobowych telefonicznie.
4. Zachowanie rozwagi przy wypełnianiu różnego rodzaju ankiet, formularzy czy umów. Należy pamiętać, że w dobie RODO należy posiadać widzę o administratorze danych, komu i w jakim celu są przekazywane dane.
5. Unikanie wyrzucania dokumentów zawierających dane osobowe do śmieci.
6. Używanie oprogramowania pozwalającego na trwałe usuwanie danych z wyrzucanych nośników danych.
7. Używanie oprogramowania chroniącego komputer i urządzenia mobilne.
8. Zachowanie wzmożonej ostrożności w Internecie w szczególności w przypadku otwierania poczty elektronicznej i jej załączników od nieznanych osób.
9. Okresowa zmiana hasła dostępu do komputera, poczty elektronicznej, systemów bankowościelektronicznej, sklepów internetowych.
10. Nie podawanie wszelkich danych pozwalających na identyfikację użytkownika.

Więcej na ten temat można znaleźć pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/file/2463

(OPS)

Autor: olek