Bywają i takie interwencje...

14.02.2023

Na podstawie art.7 ust. 3 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, w dniu 13 lutego funkcjonariusze Straży Miejskiej w związku z rażącym zaniedbaniem i utrzymywaniem zwierzęcia w niewłaściwych warunkach podjęli decyzje o odebraniu psa od właściciela jednej z miejscowości w Gminie Wschowa.
Umieszczenie psa w przytulisku było konieczne gdyż pozostawienie zwierzęcia u dotychczasowego właściciela zagrażało jego zdrowiu i życiu. Piesek był strasznie zagłodzony, przebywał w zamknięciu przywiązany do łańcucha. Obecnie przebywa w przytulisku dla zwierząt . Wobec właściciela pieska będzie się toczyć postepowanie o znęcanie się nad zwierzęciem. Sąd w postepowaniu może również orzec przepadek zwierzęcia.

Autor: straz_miejska