Będziemy projektować ścieżkę rowerową do Osowej Sieni!

10.08.2022

Wschowa otrzymała dofinansowanie z Lubuskiego Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 270 000 zł na zadanie pn. „Opracowanie projektu budowlanego ścieżki rowerowej na trasie Wschowa - Osowa Sień – granica województwa wielkopolskiego, wzdłuż drogi powiatowej DP1005F”.

Środki uzyskano w ramach konkursu na wsparcie lubuskich jednostek samorządu terytorialnego w zakresie działań sprzyjających rozwojowi infrastruktury i mobilności rowerowej.

Autor: kamila