Apelujemy o Udzielenie pomocy rannemu zwierzęciu biorącemu udział w kolizji lub wypadku to nasz ustawowy obowiązek!

16.02.2021

Niestety coraz częściej odbieramy zgłoszenia o potrąconych zwierzętach przez pojazdy samochodowe. W większości takich zdarzeń kierujący nie udzielają rannemu zwierzęciu pomocy mimo takiego obowiązku.
Tak było również w dniu 15 lutego 2021 roku, gdzie otrzymaliśmy zgłoszenie o potrącanej sarnie na drodze krajowej nr 12 we Wschowie.
Tutaj kierowca, który potrącił sarnę odjechał z miejsca kolizji. Po przybyciu funkcjonariusze Straży Miejskiej zlokalizowali w pasie drogowym ranne zwierzę. Wezwano na miejsce lekarza weterynarii, który po zbadaniu zmuszony był uśpić dzikie zwierzę.

Przypominamy:
W przypadku uczestnictwa w kolizji drogowej lub wypadku istnieje ustawowy obowiązek udzielenia pomocy ofierze zgodnie z art. 25 ustawy o ochronie zwierząt. ,,Prowadzący pojazd mechaniczny, który potrącił zwierzę, obowiązany jest, w miarę możliwości, do zapewnienia mu stosowanej pomocy lub zawiadomienia jednej ze służb o których mowa w art. 33 ust. 3.” Służby te to miedzy innymi Straż Miejska, Policja, Straż Graniczna lub dzwoniąc pod numer alarmowy 112.
W przypadku nie wykonania obowiązku zawartego w art. 25 w oparciu o dyspozycję art. 37 ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt kierujący może odpowiadać za wykroczenie zagrożone karą aresztu do 30 dni lub karę grzywny w wysokości do 5000 zł. Sprawca wykroczenia powinien liczyć się również ze środkiem karnym, w postaci nawiązki w wysokości do 1000 zł. na cel związany z ochroną zwierząt.

Straż Miejska Wschowa

Autor: straz_miejska