Akcyza 2021- w sierpniu składamy wnioski

30.08.2021

Referat Podatków i Windykacji przypomina, że od dnia 1 sierpnia 2021 do dnia 31 sierpnia 2021 roku przypada termin na złożenie wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za II półrocze 2021 roku. Wnioski składamy bezpośrednio w Referacie Podatków i Windykacji (Wschowa, Plac Zamkowy 3) po wcześniejszym umówieniu wizyty telefonicznie pod numerem telefonu 65 540 86 37. Wraz z wnioskiem proszę dostarczyć oświadczenie do akcyzy, zestawienie dołączonych faktur VAT, ewentualne umowy dzierżaw oraz zaświadczenie o średnio rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Autor: dominika